facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Kadra

 

 

 

 

 

 

 

Kadra dydaktyczno - naukowa WSSM to wielki skarb naszej uczelni. WSSM zatrudnia wybitnych profesorów, adiunktów i asystentów zapewniających realizację unikalnego w Polsce programu studiów międzynarodowych. Profesorowie WSSM są autorami wielu książek i artykułów (patrz: publikacje). Kadrę WSSM stanowią również dyplomaci, biznesmeni i pracownicy struktur administracyjnych.


Poniżej znajduje się lista z podziałem kadry dydaktyczno-naukowej na poszczególne funkcje pełnionie w WSSM.

 

 

Samodzielni pracownicy nauki
prof. dr hab. Marian Wilk

prof. dr hab. Ignacy Danka

prof. dr hab. Barbara Lewandowska - Tomaszczyk

prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz

prof. dr hab. Roman Pomirko

prof. dr hab. Adolf Dobieszewski

prof. dr hab. Ludmiła Iliczewa

prof. dr hab. Władimir Komarowski 

dr hab. Lucjan Meissner

dr hab. Olgierd Cetwiński 

dr hab. Agnieszka Kłosińska

dr hab. Artur Gałkowski

dr hab. Tomasz Kaczmarek

 

Dziekani i Prodziekani WSSM

dr Wioletta Wilk - Reguła

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Filolog, anglista. 

dr Józef Bukowski

Etyk, specjalista z zakresu ochrony praw człowieka.

Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji.

dr Adam Bednarek - Filolog, amerykanista.

Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji

 

ADIUNKCI

dr Andrzej Anders - Politolog, e-mail: a.anders@wssm.edu.pl 

dr Adam Bednarek - Filolog, amerykanista

dr Józef Bukowski - Etyk, specjalista z zakresu ochrony praw człowieka

dr Lidia Burakowska - Ogińska - Filolog, germanista, e-mail: l.burakowska@wssm.edu.pl

dr Anna Nowakowska - Dryk - Politolog, e-mail: a.nowakowska-dryk@wssm.edu.pl 

dr Zbigniew Podlasiak - Ekonomista

dr Wioletta Wilk - Reguła - Filolog, anglista, e-mail: viola@wssm.edu.pl 

dr Anna Walkiewicz 

 

WYKŁADOWCY

mgr Jerzy Tomaszczyk - Anglista

 

ASYSTENCI

mgr Izabela Plesiewicz - Świerczyńska - Filolog, japonista

e-mail: i.plesiewicz@wssm.edu.pl

mgr Anna Suga - Filolog, anglista

mgr Kamil Piertasik - Politolog

mgr Anna Paszko - Filolog, anglista

 

LEKTORZY

mgr Waldemar Famulski - Filolog, anglista
mgr Manuel Murillo Montenegro - Filolog, iberysta

mgr Magdalena Olejnik - Filolog, iberysta
mgr Agnieszka Rogaczewska-Granatowska - Filolog, iberysta,

e-mail: a.rogaczewska@wssm.edu.pl 

mgr Anna Socha - Filolog, romanista

mgr Dorota Kaszak 

 

RADA AMBASADORÓW

Od 2000 r. funkcjonuje w WSSM Rada Ambasadorów. Tworzą ją byli ambasadorowie Polski w różnych państwach. Rada pełni rolę doradczą dla Rektora w sprawach programowych. Równocześnie jej członkowie odbywają spotkania ze studentami WSSM.

ambasador Roman Czyżycki
ambasador Zbigniew Góralczyk