facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Od Rektora

prof. dr hab. Marian Wilk

Założyciel i Rektor WSSM - prof. dr hab. Marian Wilk

Historyk i politolog, specjalista z zakresu tematyki rosyjskiej, autor 20 książek z tego zakresu.


Szanowni Maturzyści

Szanowni Państwo,

Mam wielką przyjemność przedstawić Wyższą Szkołę Studiów Międzynarodowych w Łodzi, której jestem założycielem i rektorem. Jest to jedna z najlepszych uczelni niepaństwowych w Polsce. Decyduje o tym jej profil, kierunki i specjalności oraz osiągnięcia naukowe.
 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi zajmuje wysokie miejsce na mapie akademickiej w Polsce. Posiada uprawnienia do nadawania dyplomu doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o polityce. Należy do niewielkiej grupy uczelni niepaństwowych w Polsce, które są członkami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

WSSM w Łodzi oferuje atrakcyjne kierunki studiów licencjackich i magisterskich.

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM - tylko w WSSM
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • INFORMATYKA

 

Filologie obce

 • JAPONISTYKA
 • ANGLISTYKA
 • IBERYSTYKA
 • ITALIANISTYKA

 

Istotą studiów w WSSM jest ich interdyscyplinarność, to znaczy, że studenci wszystkich kierunków mogą uczestniczyć dodatkowo w zajęciach na innych kierunkach studiów bez dodatkowych opłat. Nasza uczelnia jest inicjatorem utworzenia zupełnie nowego w Polsce kierunku studiów o nazwie ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM. Kierunek ten obejmuje tematykę administracji, zarządzania, ekonomii, finansów i języków obcych, daje młodym Polakom szansę znalezienia miejsca pracy w administracji państwowej, samorządowej i biznesie.

 

Filologie wyróżniają się w naszej uczelni bogatym programem i specjalnościami. Program studiów obejmuje, poza przedmiotami filologicznymi, także podstawy ekonomii, stosunków międzynarodowych i informatyki.

WSSM w Łodzi oferuje studentom niezwykle ciekawe specjalności dyplomowe np.

 • tłumaczenia wspomagane komputerowo
 • sinologia (studia o Chinach)
 • bezpieczeństwo państwa
 • dziennikarstwo międzynarodowe
 • niemcoznawstwo

 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, dzięki czemu studenci mogą wyjeżdżać na jeden semestr na studia za granicą (program Erasmus).

Absolwenci naszej uczelni są dobrze przygotowani do pracy w różnych instytucjach polskich i międzynarodowych. Dyplom WSSM ma taką samą moc prawną, jak dyplomy uczelni państwowych.
 

Nauczyciele akademiccy WSSM w Łodzi opublikowali około siedemdziesięciu książek, m.in:

 • "Dyplomacja", red. Marian Wilk, Łódź.
 • "Jan Paweł II. Wielki dyplomata i polityk" autorzy Marian Wilk, Agnieszka Królikowska - Dyszlewska, Bogusław Miernik, Łódź 2006.
 • "Media a polityka", red. Anna M. Zarychta, Łukasz Donaj, Łódź 2007.
 • "Niemcy XXI wiek. Geopolityka, gospodarka, kultura", red. Lucjan Meissner, Marian Wilk, Łódź 2007.
 • "Austria. Zarys dziejów politycznych", Karol Fiedor, Łódź 2000.
 • "Europa, Unia, Polska" autorzy Ludwik Malinowski, Marian Wilk, Łódź 2007.
 • "Rosja XXI wiek. Geopolityka, Gospodarka, Kultura.", red. Marian Wilk, Łódź 2013.
 • "Królowa Elżbieta II. Wizerunek monarchii brytyjskiej", Wioletta Wilk - Reguła, Łódź 2010.

 

 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi stwarza swoim studentom bardzo dobre warunki do studiowania. Aule i sale wykładowe są duże i wyposażone w niezbędny sprzęt. Studenci mają do dyspozycji piękną halę sportową oraz oddany do użytku w 2008 roku dom studencki.

 

Zapraszam więc do naszego kampusu w Łodzi przy ulicy Brzozowej 3/9.


Z poważaniem
prof. dr hab. Marian Wilk