facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

studia stacjonarne i niestacjonarne

licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia)

 

To bardzo atrakcyjny kierunek studiów. W dzisiejszych czasach takie wykształcenie jest wielką szansą dla młodych, ambitnych Polaków, którzy marzą o znalezieniu pracy w służbie zagranicznej, biznesie czy polityce. Program kierunku ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący cztery obszary: POLITYKĘ, EKONOMIĘ, PRAWO i JĘZYKI OBCE.

 

 

 

Studia licencjackie - 3 lata (około 2000 godzin)

Program 3-letnich studiów licencjackich - stacjonarne: zobacz

 

Studia magisterskie - 2 lata (około 800 godzin)

Program 2-letnich studiów magisterskich - stacjonarne: zobacz

 

Informacje:

telefon: 42 / 689 72 12

e-mail: dziekanat@wssm.edu.pl

 

Przeczytaj opinie absolwentów 

 

Proponujemy bardzo ciekawe specjalności dyplomowe, które wybiera się już na I roku studiów:

zapisz się!

O atrakcyjności studiów magisterskich w WSSM na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE świadczą ciekawe i ważne tematy prac magisterskich. Podajemy niektóre:

 

 • Pozycja kobiety w społeczeństwie muzułmańskim w świetle zasad prawa koranicznego
 • Pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów - mediacje międzynarodowe
 • Bankowość elektroniczna w Unii Europejskiej
 • Rozwój Internetu - wykorzystanie w biznesie na przykładzie programów partnerskich
 • Terroryzm i wpływ aktów terrorystycznych na stosunki międzynarodowe
 • Stosunki amerykańsko - watykańskie w okresie pontyfikatu Jana Pawała II 1978 - 2005
 • Bezpieczeństwo energetyczne jako imperatyw w kształtowaniu współczesnych stosunków międzynarodowych

 

Studenci wybierają swoją specjalność bądź specjalizację dyplomową na I roku studiów licencjackich (I st.) bądź na I roku studiów magisterskich ( II st.)

 

Warunkiem uruchomienia danej specjalności (seminarium) jest zgłoszenie się do niej minimum 15 osób.

 

Udział w seminarium oznacza, że studenci muszą zaliczyć przedmioty specjalnościowe oraz napisać prace dyplomową z wybranej specjalności. 

 


Polityka i dyplomacja

Wielu młodych ludzi marzy o karierze dyplomaty. Taką szansę daje dyplom WSSM ze specjalnością "Polityka i dyplomacja". Wykłady specjalnościowe dotyczą takich problemów jak:

 • protokół dyplomatyczny
 • retoryka
 • służba konsularna

Seminarium prowadzi prof. dr hab. Marian Wilk. 

 


Dziennikarstwo międzynarodowe

Jest to bardzo atrakcyjna specjalność dyplomowa. Absolwent kierunku "stosunki międzynarodowe" z wiedzą z zakresu dziennikarstwa powinien bez trudu znaleźć pracę na rynku komunikacji międzyludzkiej. 

 


Prawo i administracja UE

Jest to bardzo ciekawa specjalizacja dyplomowa, którą powinny wybrać osoby, które chcą pracować w administracji polskiej bądź międzynarodowej. Dyplom WSSM ze specjalizacją "Prawo i administracja" otwiera drogę do urzędów (administracji) Unii Europejskiej w Brukseli. Warunkiem otrzymania w dyplomie licencjata lub magistra wpisu specjalizacji "Prawo i administracja" jest napisanie pracy licencjackiej /magisterskiej z zakresu tej problematyki oraz zaliczenie przedmiotów specjalizacyjnych.

 


Studia brytyjsko - amerykańskie

Jest to bardzo ciekawa specjalność na kierunku "Stosunki międzynarodowe". Należy wziąć pod uwagę rozwój stosunków polsko-brytyjskich i fakt wielkiej emigracji Polaków na Wyspy Brytyjskie. Stąd też absolwent ze specjalnością Studia brytyjskie bez problemu znajdzie pracę w Polsce oraz w Anglii. Seminarium dyplomowe prowadzi dr Wioletta Wilk-Reguła, anglista i politolog. 

 


Logistyka i marketing w transporcie międzynarodowym

Rozwój transportu międzynarodowego powoduje wzrost zapotrzebowania na absolwentów z wykształceniem logistycznym.

 


Przedsiębiorczość i finanse międzynarodowe

Student, który wybiera seminarium dyplomowe z zakresu przedsiębiorczości, finansów i handlu zagranicznego będzie specjalistą w zakresie szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków gospodarczych; będzie mógł podjąć pracę w biznesie, organizacjach międzynarodowych bądź założyć własną firmę.

 


Zarządzanie firmą międzynarodową

Specjalność ta odpowiada na rosnące zapotrzebowanie ze strony firm na absolwentów posiadających wiedzę z zakresu szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. 

 


SINOLOGIA W ŁODZI - STUDIA O CHINACH


Sinologia – nauka o Chinach z równoczesną nauką języka chińskiego od podstaw - atrakcyjna specjalność dyplomowa na kierunku "stosunki międzynarodowe"

 

Jest to nowatorski program obejmujący obszar języka chińskiego ( filologia), kultury, biznesu i prawa.

Taki program podyktowany jest rolą i miejscem Chin we współczesnym świecie. Chiny są aktualnie jedną z największych potęg ekonomicznych na świecie i rola ta systematycznie wzrasta. Polska również rozwija swoją współpracę z Chinami.

 


Rosjoznawstwo - studia o Rosji

Jest to bardzo przyszłościowa specjalność dyplomowa. Obejmuje ona szeroko rozumianą tematykę rosyjską w zakresie polityki, gospodarki i kultury. Biorąc pod uwagę szybki rozwój ekonomiczny Rosji i wzrastającą współpracę polsko-rosyjską, nie ulega wątpliwości, że absolwent WSSM ze specjalnością "rosjoznawstwo" bez trudu znajdzie miejsce pracy w Polsce i Rosji.

Tematyka specjalizacyjna obejmuje

 • naukę języka rosyjskiego
 • historię Rosji
 • geografię i kulturę Rosji

Warunkiem utworzenia specjalności jest utworzenie się grupy minimum 12 osób.

Opiekunem specjalności jest prof. dr hab. Marian Wilk, autor 20 książek o Rosji.

 


Bezpieczeństwo państwa

To bardzo ważna i interesująca specjalność dyplomowa. W XXI wieku paradoksalnie istnieją różne zagrożenia wewnętrzne i międzynarodowe dla danego państwa. Dlatego też Polska potrzebuje specjalistów znających problematykę zarządzania kryzysowego oraz obronności państwa. Seminarium prowadzą dr Anna Nowakowska-Dryk i dr Józef Bukowski.

zapisz się!

Składową częścią dydaktyki WSSM są "warsztaty dyplomatyczne" i  "warsztaty  biznesowe". Mają one charakter dyskusji znanych polityków, dyplomatów i biznesmenów  ze studentami.

 

Bardzo ważnym elementem kształcenia w WSSM są języki obce. W naszej uczelni obowiązuje lektorat z języka angielskiego oraz lektorat z drugiego języka - do wyboru. Oferta drugiego języka jest bardzo bogata. Można wybrać: hiszpański, włoski, niemiecki, rosyjski, japoński, chiński, arabski, a nawet hinduski.

 

Studenci WSSM odbywają praktyki w prestiżowych instytucjach: Kancelarii Prezydenta RP, Urzędzie Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i innych ministerstwach, ambasadach, a także administracji lokalnej. Ten aspekt praktyk WSSM stara się również realizować w kontaktach z partnerami zagranicznymi.

 

Podczas studiów można wyjechać na pół roku (1 semestr) na stypendium w ramach programu Erasmus do uczelni zagranicznej, z którą współpracuje WSSM w Łodzi. Współpracujemy aktualnie z 28 uczelniami z Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Włoch, Węgier i Portugalii.