facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
anglistyka

 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, przy współpracy z FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS Sp. z.o.o oferuje bardzo atrakcyjny program studiów I i II stopnia, odpowiadający potrzebom rynku pracy w Polsce i za granicą.

 

Program ten wyróżnia się na tle innych uczelni swoją "praktycznością". Oznacza to, że absolwent anglistyki WSSM bedzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach polskich i międzynarodowych.

Dużym walorem naszego programu są płatne praktyki studenckie, które ułatwią naszym studentom podjęcie dalszej współpracy zwymienionym partnerem.

 


 

SYLWETKA  ABSOLWENTA

Absolwent kierunku uzyskuje szczegółową wiedzę na temat:

 

 • wybranych aspektów językoznawstwa
 • tłumaczenia pisemnego
 • kultury krajów europejskich, azjatyckich oraz Stanów Zjednoczonych
 • wybranych aspektów psychologii komunikacji
 • wybranych aspektów analizy dyskursu 

 

 

W ramach studiów studenci odbywają szereg zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń, a także praktycznych, rozwijających umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza, specjalisty ds. obsługi językowej oraz mediatora. Ponadto studenci dalej doskonalą swoje umiejętności językowe na zajęciach PNJA oraz sprawności akademickie.

 

 

 

 

A. STUDIA LICENCJACKIE (I stopnia)

Studia stacjonarne, niestacjonarne

 

Do wyboru dwa modele studiowania:

 1. Model akademicki: Kształcenie tradycyjne
 2. Model biznesowy:  Filologia + Staż z wynagrodzeniem

 

Kształcenie kierunkowe w obu modelach jest zgodne z obowiązującą podstawą programową dla kierunku Filologia Angielska. Model biznesowy pozwala studentowi odbyć w trakcie trwania studiów odpłatny staż w renomowanej korporacji zagranicznej. W ten sposób absolwent, poza dyplomem ukończenia studiów, posiada także cenne doświadczenie zawodowe. 

 

Oferta ta dotyczy zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

 

Staż odbywa się na ostatnim roku studiów. W tym okresie obowiązuje model 3+2 dla studiów stacjonarnych (3 dni na uczelni, 2 dni w pracy) oraz analogicznie 2+2 dla studiów niestacjonarnych.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 

Studia stacjonarne:

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (1, 2 rok)

zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy (3 rok)

 

Studia niestacjonarne:

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

w każdym semestrze przewidziano 9 zjazdów

 

Minimalna ilość kandydatów do uruchomienia kierunku: 30 osób 

 

Zajęcia odbywają się:

piątek 15:00 - 19:45

sobota 8:15 - 19:45

niedziela 8:15 - 15:00 (najpóźniej do 17.00)

Na 3 roku:

sobota 8:15 - 19:45

niedziela 8:15 - 15:00 (najpóźniej do 17.00)

 

Zobacz plan studiów dla Filologii Angielskiej.

 

zapisz się!

Informacje:

telefon: 42 / 689 72 11

e-mail: filologia@wssm.edu.pl

 

 


 

B. studia magisterskie (II stopnia)

Studia stacjonarne, niestacjonarne

 

Do wyboru dwa modele studiowania:

 1. Model akademicki: Kształcenie tradycyjne
 2. Model FLBC (Foreign Languages and Business Communication):  Filologia + Staż z wynagrodzeniem + Język obcy

 

Oferta ta dotyczy zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

 

Kształcenie kierunkowe w obu modelach jest zgodne z obowiązującą podstawą programową dla kierunku Filologia Angielska. Staż odbywa się na ostatnim roku studiów. W tym okresie obowiązuje model 3+2 dla studiów stacjonarnych (3 dni na uczelni, 2 dni w pracy) oraz analogicznie 2+2 dla studiów niestacjonarnych.

 

Utworzenie w/w studiów stanowi odpowiedź na potrzeby rynku w procesie postępującej internacjonalizacji, w której coraz większe znaczenie odgrywa kompetencja językowa, interkulturowa oraz podstawowe umiejętności biznesowe niezbędne do działalności przedsiębiorstwa zagranicą, a także pracy w zespołach wielonarodowych na terenie kraju. 

 

FLBC (Foreign Languages and Business Communication) to:

 1. Praktyczna nauka języka angielskiego  + drugi język do wyboru (japoński, włoski, hiszpański, niemiecki)
 2. Język praktyki biznesowej (finanse, prawo, negocjacje, zarządzanie firmą)
 3. Przedmioty z zakresu biznesu i przedsiębiorczości
 4. Praktyki zawodowe (2 dni w tygodniu) - nowość w Polsce!

 

ORGANIZACJA STUDIÓW


Studia stacjonarne:

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (1 rok)

zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy (2 rok)

 

Studia niestacjonarne:

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

w każdym semestrze przewidziano 9 zjazdów

 

Minimalna ilość kandydatów do uruchomienia kierunku: 30 osób  

 

Zajęcia odbywają się:

piątek 15:00 - 19:45

sobota 8:15 - 19:45

niedziela 8:15 - 15:00 (najpóźniej do 17.00)

Na 2 roku:

sobota 8:15 - 19:45

niedziela 8:15 - 15:00 (najpóźniej do 17.00)

 

Zobacz plan studiów >>

 

zapisz się!

Informacje:

telefon: 42 / 689 72 11

e-mail: filologia@wssm.edu.pl