facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
STUDIA PODYPLOMOWE

WSG logo Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi we współpracy
z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy proponuje bogatą tematykę studiów podyplomowych, która obejmuje ważne obszary wiedzy
z zakresu zarządzania, biznesu, administracji i języka angielskiego.

 

STUDIA PODYPLOMOWE
– BIZNES, ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE

 1. Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi
 2. Fitness i Doradztwo Żywieniowe
 3. Język Angielski w Administracji i Zarządzaniu
 4. Psychodietetyka 
 5. Rachunkowość Budżetowa
 6. Trener Biznesu
 7. Urzędnik w Unii Europejskiej
 8. Zamówienia i Dyscyplina Finansów Publicznych
 9. Zarządzanie Sytuacjami Kryzysowymi
 10. Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 11. Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 12. Zarządzanie w Przemysłach Kreatywnych
 13. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

KANDYDACI

 • Studia Podyplomowe adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (dyplom licencjata, inżyniera lub magistra)
 • Rekrutacja trwa od stycznia do końca września
 • Przyjmowanie dokumentów:
  poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 - 14:00,
  sobota (ZOBACZ TERMINY) w godzinach 9:00 - 14:00
 • Minimalna ilość kandydatów do uruchomienia kierunku: 20 osób.

 


 

WARUNKI PRZYJĘCIA

 

Wymagane dokumenty:

 

Komplet dokumentów można dostarczyć do biura rekrutacji osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać skany dokumentów na adres: dziekanat@wssm.edu.pl lub sekretariat@wssm.edu.pl (oryginały do wglądu i potwierdzenia za zgodność z oryginałem na pierwszym planowanym zjeździe).

 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów, uiszczenie opłaty wpisowej i podpisanie umowy o studiowaniu.

 

Opłatę wpisową w wysokości 300 zł można wpłacić na konto bankowe WSG w Bydgoszczy

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

BZ WBK

Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698

z dopiskiem: SP – WPISOWE /nazwa kierunku studiów podyplomowych/

 

Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.

 


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Pobierz formularz
 2. Wypełnij go
 3. Odeślij na adres dziekanat@wssm.edu.pl lub sekretariat@wssm.edu.pl lub dostarcz osobiście do biura rekrutacji

pobierz formularz na studia podyplomowe


 

CENNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH -> ZOBACZ

 


 

BIURO REKRUTACJI

 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

ul. Brzozowa 3

93-101 Łódź

 

Dziekanat

tel.: 42 / 689 72 12 lub 42 / 689 72 10

email: dziekanat@wssm.edu.pl

email: sekretariat@wssm.edu.pl