facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Aktualności
Nowa propozycja WSSM

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PAŃSTWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

MATURZYŚCI! REKRUTACJA TRWA!

ANGLISTYKA (filologia angielska) - z praktykami!

JAPONISTYKA - tylko w WSSM!

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

TURYSTYKA i REKREACJA

Ranking Szkół Wyższych 2015 (Perspektywy)

Wysokie miejsca

WSSM w Łodzi

w Rankingu Perspektyw na 2015 rok

Maturzysto - już dzisiaj wybierz FILOLOGIĘ w WSSM w Łodzi

W innowacyjnym modelu:

FOREIGN LANGUAGES for

BUSINESS COMMUNICATION

 

*ANGLISTYKA  *JAPONISTYKA  *IBERYSTYKA

*ITALIANISTYKA  *RUSYCYSTYKA

Podyplomowe Studia Translatoryki - tylko w WSSM!

Jedyne w MAKROREGIONIE ŚRODKOWYM

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

MATURZYSTO, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE to jeden z najciekawszych kierunków studiów. Interdyscyplinarny program gwarantuje znalezienie atrakcyjnego miejsca pracy.

 

*polityka i dyplomacja  *dziennikarstwo  *handel zagraniczny

*prawo i administracja UE  *sinologia  *finanse międzynarodowe

ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

Administracja rządowa i samorządowa 

Maturzysto!

Rozpocznij studia na wyjątkowo atrakcyjnym kierunku studiów!

Pamiętajcie: Państwo jest największym pracodawcą w Polsce!