facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Studia międzynarodowe
Filologie obce
Aktualności
LINGWISTYKA dla biznesu i administracji

To nowoczesne kształcenie w zakresie języków obcych, kładące szczególny nacisk na aspekt praktyczny.

Oznacza to zwrócenie szczególnej uwagi na słownictwo związane z funkcjonowaniem firm biznesowych polskich i międzynarodowych oraz sektora wspomagającego firmy.

 

W XXI wieku jest to bardzo ciekawy kierunek studiów.