facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Studia międzynarodowe
Filologie obce
Aktualności
Tylko w WSSM - LINGWISTYKA STOSOWANA - III letnie studia licencjackie

Biorąc pod uwagę potrzeby polskiego i międzynarodowego rynku pracy oraz wynikające stąd zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi ogłasza rekrutację na innowacyjne studia językowe o nazwie

 

LINGWISTYKA STOSOWANA

 

Ich istotą jest dwujęzyczność programowa tzn. nauka języka angielskiego i języka niemieckiego oraz blok przedmiotów z zakresu technologii inforamcyjnej realizowany we współpracy z firmą FUIJTSU.

 

Drugi bardzo ważny element programu studiów, to PŁATNE PRAKTYKI ZAWODOWE w firmie FUIJTSU.

 

Trzeci bardzo ważny element studiowania "LINGWISTYKI STOSOWANEJ" w WSSM to pewne miejsca pracy w firmie FUIJTSU juz w trakcie studiów.

 

W programie studiów przewidujemy też dodatkowe bloki specjalizacyjne:

  1. Lingwistyka stosowana dla biznesu, prawa i administracji
  2. Lingwistyka stosowana dla medycyny i służby zdrowia
  3. lingwistyka stosowana dla ochrony przyrody, turystyki i rekreacji

Adresaci - osoby zaineresowane podjęciem pracy w firmach polskich i międzynarodowych o charakterze biznesowym, a także osoby zainteresowane tematyką lingwistyki stosowanej