facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Studia międzynarodowe
Filologie obce
Struktura uczelni

władze uczelni

 

 • Rektor

           rektor - prof. dr hab. Marian Wilk

           e-mail: 

    

 

 • Kanclerz

           kanclerz - mgr Marcin Reguła

        

 

 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  dr Wioletta Wilk-Reguła
  e-mail:
   

 

jednostki ogólnouczelniane

 

 • Sekretariat

          mgr Dorota Pilc

           e-mail:

           tel. 698 474 704

 

administracja centralna

 

 • Kierownik biura rektora

          mgr Dorota Pilc

           e-mail:  

           tel. 698 474 704