facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Studia międzynarodowe
Filologie obce
Obrony

Komunikat w sprawie terminów i trybu
obron prac licencjackich i magisterskich.

    Zgodnie z Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi , studenci III roku studiów licencjackich oraz studenci II roku studiów magisterskich powinni złożyć do dziekanatu maszynopis przyjętej przez promotora pracy do dnia 30 września. W tym samym terminie należy złożyć indeks z zaliczonymi wszystkimi przedmiotami i seminarium.

    Osoby, które nie dopełnią tego są zobowiązane do złożenia podania o przedłużenie studiów o jeden semestr.
 

Zarządzenie nr  1/2013/2014 Rektora Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi z dnia 3.10.2013 r. (dotyczy studentów kończących studia w roku akademickim 2013/2014).pobierz (pdf)