facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Studia międzynarodowe
Filologie obce
Materiały

WSSM Obama's speech note to students:

Materiały dla studentów z germanistyki:

Materiały z przedmiotu Azja w stosunkach międzynarodowych z dr Andersem:


1. Filologia angielska studia niestacjonarne, pierwszy rok, studia licencjackie

Przedmiot PNJA - studia europejskie

Dokumenty:

Direct Effect of the EU law

Free Movement of Workers

 

2. Filologia angielska studia niestacjonarne. Drugi rok - studia uzupełniające

Przedmiot: Przekład

Dokument:

Przekład aktów normatywnych

 

3. Filologia angielska studia niestacjonarne. Drugi rok - studia uzupełniające

Przedmiot: Przekład

Dokument:

Tłumaczenie umów  


Narodziny cywilizacji europejskiej - literatura: (pobierz plik pdf )

Korzenie cywilizacji europejskiej w jęz. angielskim (IV rok SM):

Earliest european civilisation (1) ,

Roots of european civilisation(2-3) ,

Roots of european civilisation(4-5) .

Christanity

Dark Ages

Middle Ages

Renaissance

Baroque


Materiały oraz wybrane materiały edukacyjne i ćwiczenia do zajęć z przedmiotu

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - www.e-uczelnia.bloog.pl

 

Szanowni Studenci WSSM
W nowym, drugim semestrze roku akademickiego 2011-2012 będziecie Państwo uczyć się obsługi nowoczesnych narzędzi internetowych i komunikacyjnych, co zapewni Państwu duże kompetencje w tej mierze i pomoże stać się konkurencyjnym na rynku pracy. Wśród kursów znajdują się szkolenia dedykowane Studentom WSSM w Łodzi. Ich nazwy rozpoczynają się skrótem "WSSM". www.paliwoda24.pl


Katarzyna Paliwoda ( )


Materiały z ekonomii dla studentów pierwszego roku Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki:

Ekonomia: pobierz plik


Materiały do zajęć z Glottodydaktyki:

ZAKRES ZAGADNIEŃ do testu : pobierz plik


Wykaz zagadnień do testu zaliczeniowego z przedmiotu
Wprowadzenie do teorii komunikacji językowej:
pobierz plik (docx) pobierz plik  (pdf)