facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Życie naukowe

Warsztaty dyplomatyczne i biznesowe

 

Ważnym elementem procesu dydaktycznego są "warsztaty dyplomatyczne" i "warsztaty biznesowe" z udziałem znanych polityków, dyplomatów i biznesmenów. Istotą tych zajęć jest bezpośredni kontakt z praktykami, którzy przekazują studentom swoje doświadczenia zawodowe. Ta pozapodręcznikowa wiedza spełnia też często ważną rolę psychologiczną, zachęcając młodych adeptów polityki czy biznesu do lepszej nauki.

 


Spotkania ze studentami WSSM odbyli m.in.

 • Leszek Miller - Prezes Rady Ministrów RP
 • prof. dr hab. Longin Pastusiak - Marszałek Senatu RP
 • prof. dr hab. Grzegorz Kołodko - wicepremier i minister finansów RP
 • Aleksander Gudzowaty - biznesmen, dyrektor firmy Bartimpex
 • Dmitro Pawlyczko - Ambasador Ukrainy w Polsce
 • Paweł Samecki - podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
 • Wojciech Fibak - sportowiec i biznesmen
 • prof. dr Klaus Zimmer - dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie
 • Roland van Hoecke - dyrektor Europejskiej Fundacji Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego - Bruksela
 • prof. dr Leonid Luks - dyrektor Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Eichstätt - ZIMOS(RFN)
 • dr Irina Kobrinskaja - politolog z Instytutu Wschód-Zachód (Moskwa)
 • Marek Dukaczewski - podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • prof. dr hab. Edward Dembiński - dyrektor Działu Szkolenia MSZ
 • Gerard Mikolaiczik - dyrektor Development Training end Coaching Institute Ltd, Londyn
 • Roman Czyżycki - były ambasador Polski w Brazylii, były szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ
 • Antoni Pierzchała - były ambasador Polski w Australii,
 • Włodzimierz Konarski - były ambasador Polski w Hiszpanii, Szwecji i Austrii
 • Taras Czarnowić - poseł w Parlamencie Ukrainy
 • Julia Pitera - Transparency International Polska
 • Agnieszka Siarkiewicz - Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds Uchodźców
 • Janusz Korwin-Mikke - szef Unii Polityki Realnej
 • Mieczysław Teodorczyk - Marszałek Sejmiku Województwa Łódzkiego

 

Sesje naukowe organizowane przez WSSM

 

Ważnym uzupełnieniem działalności naukowej WSSM jest organizowanie sesji naukowych. Uczelnia zorganizowała bądź była współorganizatorem następujących sesji:

 

 • Problemy kształcenia kadr dla polskiej służby zagranicznej i biznesu - 1999
 • Austria. Od Rennera do Heidera - 2000
 • Ukraina - aspekty wewnętrzne i międzynarodowe budowy nowego państwa - 2000
 • Rosja-Ukraina - współdziałanie czy zależność - 2000
  wspólnie z Instytutem Studiów Strategicznych w Krakowie
 • Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa wobec perspektywy startu unii walutowej - listopad 2000
  wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Właścicieli Firm
 • Problemy bezpieczeństwa europejskiego u progu XXI wieku - 2000
 • 10 lat polityki zagranicznej RP 1989-2000 - 2001
  Patronat honorowy objął minister spraw zagranicznych - Pan Profesor Władysław Bartoszewski
 • Strategia ukraińsko-polskiej współpracy w zakresie problemów społecznych i ekonomicznych - 2001
  współorganizator - Uniwersytet Lwowski
 • Ukraina po wyborach parlamentarnych (9 maja 2002)
 • Miasta i regiony w procesie integracji europejskiej (15-16 maja 2002)
 • Electronic Data Interchange - Electronic Commerce (3-5 czerwca 2002)
 • Dyplomacja i dyplomaci wobec konfliktów międzynarodowych w XXI wieku - Łódź (19 maja 2003 r.)
 • Dzień Amerykański (21 maja 2003 r.)
 • Panel: "Model kształcenia europejskiego w WSSM a potrzeby kadrowe administracji i firm w Regionie Łódzkim (29 stycznia 2004 r.)
 • IV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi - Dzień Hiszpański (22 kwietnia 2004 r.)
 • Ukraina przed wyborami parlamentarnymi (27 maja 2004 r.)
 • G.Bush - jaki człowiek, jaki prezydent" - promocja książki - spotkanie autorskie z autorem prof. Longinem Pastusiakiem - Marszałkiem Senatu RP (28 października 2004 r.)
 • Polska wobec wyzwań współczesnego świata - spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP - Józefem Oleksym
  (4 listopada 2004 r.)
 • Nowa Ukraina w nowej Europie (międzynarodowa) (20 stycznia 2005 r.)
 • Państwa niemieckojęzyczne w nowej Europie a Polska (18-19 kwietnia 2005 r.)
 • Debata Europejska 2005 nt. Traktatu Konstytucyjnego
  (19 maja 2005 r.)
 • Media as Cultural Mediator for Communikation as Community - Making (3-5 czerwca 2005 r.)
 • ONZ - wyzwania na XXI wiek oraz UN MODEL Symulacje obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ
  (24 listopada 2005 r.)
 • Media a polityka (międzynarodowa) (27-28 kwietnia 2006 r.)
 • EU-ASEAN Relations in the Context Nuremberg Declaration
  (22-23 pażdziernika 2007).
 • Międzyszkolne Zawody sportowe dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych organizowane przez WSSM w Łodzi
  (24 kwietnia 2008 r.)
 • Dzień Języków i Kultur Europejskich (09 maja 2008 r.)
 • Europa po roku 1989. Stan badań naukowych o stosunkach polsko-rosyjskich (15-16 maja 2008 r.)
 • My Voice. The Future of Europe (12-13 maja 2008).

 

Udział pracowników WSSM w sesjach naukowych:

 

 • prof. dr hab. Marian Wilk ,
  Zmiany w sytuacji międzynarodowej jako wyzwanie dla szkolenia wyższego w Europie - Moskwa, listopad 2002 ,
 • prof. dr hab. Karol Fiedor ,
  Europa Środkowa po dziesięciu latach przemian. Stosunki polsko-niemieckie. - Łódź, pażdziernik 2002 ,
 • mgr W. Wilk-Reguła ,
  Rola szkolnictwa wyższego w krajach grupy Wyszehradzkiej przed ich wstąpieniem do UE. - Budapeszt, maj 2002 ,
 • mgr W. Wilk-Reguła ,
  Rola e-learning we współczesnej edukacji. - Helsinki, wrzesień 2002 .

 

Badania naukowe prowadzone przez WSSM

 

WSSM realizuje od początku swej działalności bogaty program badań naukowych.

Koncentrują się one wokół następujących problemów:

 • Studia dyplomatyczne;
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe;
 • Prawo międzynarodowe i integracja europejska;
 • Polityka zagraniczna i dyplomacja RP;
 • Niemcy i Austria w nowej Europie;
 • Współczesna Rosja;
 • Ukraina na drodze przemian polityczno-ustrojowych;
 • Rola USA we współczesnym świecie;
 • Europa Środkowa po roku 1989 - przemiany polityczno-ustrojowe;
 • Społeczność Makroregionu Środkowego wobec problemu wejścia Polski do Unii Europejskiej;
 • Teoria stosunków międzynarodowych;
 • Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • Rola młodzieży w procesie integracji europejskiej.