facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Podania

Podanie do Rektora WSSM
pobierz plik w formacie pdf

Podanie do Dziekana Filologii WSSM
pobierz plik w formacie pdf

Podanie do Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji WSSM
pobierz plik w formacie pdf

 

Wniosek o odpis dyplomu w języku angielskim

pobierz plik w formacie pdf