facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Wizyta Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Jerzego Szmajdzińskiego w WSSM dnia 1 grudnia 2008 roku.

Wicemarszałek wygłosił odczyt pt: "Kulisy sejmu RP", w trakcie spotkania przewidziany był czas na zadawanie pytań Panu Marszałkowi.