facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Stypendium Ministerialne 2008

Studenci WSSM, którzy mają wysoką średnią, otrzymują stypendia naukowe. Zasada ta dotyczy zarówno studentów studiów dziennych jak i zaocznych. Co roku jednak niewielka grupa studentów, którzy wyróżniają się na tle innych, otrzymuje wysokie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to osoby, które nie tylko mają znakomite oceny, ale także biorą aktywny udział w życiu uczelni.