facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Studia magisterskie


STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia)

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi proponuje bardzo atrakcyjne

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia)

na dwóch kierunkach:

1. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
2. FILOLOGIA
angielska
japońska
hiszpańska
włoska
w trybie studiów dziennych i zaocznych
 

 

 

 

Dla kandydatów ważna jest informacja, że każdy dyplom licencjacki upoważnia do podjęcia studiów uzupełniających magisterskich (II stopnia).

 

Oferta Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi jest bardzo interesująca, gdyż w ramach wymienionych wyżej kierunków studiów, proponujemy różne specjalności dyplomowe. To jest bardzo ważne dla osób, które chciałyby podjąć pracę w określonej instytucji czy dziedzinie.

 

WSSM w Łodzi oferuje bardzo atrakcyjne specjalności dyplomowe:

 

1. Dla kierunku "stosunki międzynarodowe"

 

Zapraszamy absolwentów studiów licencjackich po ukończeniu różnych kierunków studiów, także językowych.

 

2. Dla kierunku "filologie obce" (studia II stopnia) proponujemy następujące specjalności dyplomowe

 • translatoryka komputerowa
 • kulturoznawstwo z elementami dziennikarstwa
 • językoznawstwo i użycie języka w dyskursie polityki, prawa i biznesu
 • literaturoznawstwo
 • nauczanie języków obcych
 • intercultural communication

 

Warunkiem przyjęcia na studia filologiczne drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) jest:

 1. ukończenie studiów filologicznych pierwszego stopnia (licencjackich) z tego samego zakresu (językowego)
 2. w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na innym kierunku - przedstawienie certyfikatu znajomości języka obcego: 
 3. język angielski : FCE (zdobyty w ciągu ostatnich dwóch lat, zdany na ocenę A), CEA (Certificate in Advanced English) bądź każdy inny wyższy certyfikat językowy. 
 4. język niemiecki - ZMP (Zentrale Mittelstufenpruefung) bądź każdy inny wyższy certyfikat językowy. 
 5. język hiszpański – DELE Superior, bądź każdy inny wyższy certyfikat językowy.  
Uwagi organizacyjne:
 1. Opłaty mogą być dokonywane w systemie rocznym (jednorazowo), semestralnym lub miesięcznym
 2. WSSM dysponuje domem studenckim
 3. Studenci WSSM mają do dyspozycji dwa bufety
Szczegóły dotyczące programu studiów znajdziecie Państwo na podstronach dotyczących poszczególnych kierunków i specjalności:

 

Specjalności na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

Dyplomacja i służba konsularna

Tematyka tej specjalności jest bardzo ciekawa i perspektywiczna.

Specjalność tą powinny wybrać osoby, które chciałyby pracować w służbie dyplomatycznej, w ambasadach, konsulatach czy organizacjach międzynarodowych (ONZ, Unia Europejska, UNESCO).

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:

  Zawód dyplomaty w XXI wieku.

  Opieka konsularna w turystyce międzynarodowej.

  Dyplomacja polska wobec konfliktu bliskowschodniego.

  Rola konsulatów w służbie dyplomatycznej.

 

Seminarium prowadzi:

  prof. dr hab. Marian Wilk

 

Międzynarodowe Stosunki Polityczne

Osoby, które wybiorą sobie tę specjalność jako przedmiot pracy magisterskiej muszą napisać pracę odnoszącą się do współpracy politycznej państw, działalności organizacji międzynarodowych itp.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:

  Stosunki polsko - francuskie po II Wojnie Światowej.

  Stosunki polsko - rosyjskie po roku 1989.

  Rola Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

Seminaria prowadzą:

  prof. dr hab. Marian Wilk

  prof. dr hab. Lucjan Meissner

  prof. dr hab. Ludwik Malinowski

  dr Aleksandra Kruk

  dr Anna Nowakowska-Dryk

 

Prawo i administracja UE

Specjalność ta adresowana jest do osób, które chciałyby pracować w administracji państwowej i samorządowej w Polsce jak i też w administracji Unii Europejskiej.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:

  Rola wojewody w Polsce.

  Administracja rządowa w Niemczech.

  Prawa człowieka w Afryce.

 

Seminarium prowadzi:

  Prof. dr hab. Krzysztof Indecki

 

Przedsiębiorczość, finanse i handel zagraniczny

Jest to bardzo ciekawa specjaliność dyplomowa adresowana do tych studentów, którzy chcieliby pracować w szeroko rozumianym biznesie, założyć własną firmę, czy pełnić rolę doradców (ekspertów) dla dyrektorów firm.

jest to specjalność adresowana głównie do licencjatów, którzy ukończyli kierunki EKONOMIA lub ZARZĄDZANIE.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:


Seminaria prowadzą:

  Prof. dr hab. Józef Penc

  Dr Zbigniew Podlasiak

  Dr Magrdalena Rosińska - Bukowska

 

Turystyka międzynarodowa i hotelarstwo

Jest to bardzo ciekawa specjalność szczególnie dla osób, które ukończyły licencjat na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:  

Turystyka międzynarodowa w programach UE.  

Rozwój bazy turystycznej i hotelowej na terenie Ziemi Płockiej - prognoza.  

Turyści japońscy w Europie w latach 2000 - 2010.

 

Seminarium prowadzi:

  dr Anita Kulawiak

  prof. dr hab. Marek Sobczyński

 

Amerykanistyka / studia brytyjskie / niemcoznawstwo

Jest to bardzo ciekawa specjalność adresowana głównie do osób, które posiadająlicencjat z zakresu filologii angielskiej czy niemieckiej. Zakres tematyczny jest szeroki.

 

Przykładowe tematy prac magisterskich:

  USA we współczesnym świecie.

  Prawa człowieka w USA.

  Masowa kultura amerykańska.

  Monarchia brytyjska na początku XXI w.

  Prasa brytyjska o Królowej Elżbiecie II.

  Polacy w Wielkiej Brytanii.

  Niemcy po zjednoczeniu.

  Rola Berlina w życiu kulturalnym Niemiec.

  Politycy niemieccy w literaturze.

 

Seminaria prowadzą:

  Dr Wioletta Wilk - Reguła (studia brytyjskie)

  Prof. dr hab. Lucjan Meissner (niemcoznawstwo)

  Dr Aleksndra Kruk (niemcoznawstwo)