facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Struktura uczelni

władze uczelni

 

 • Rektor

           rektor - prof. dr hab. Marian Wilk

           e-mail: 

           tel. (42) 689-72-10

 

 • Kanclerz

           kanclerz - mgr Małgorzata Wilk

           tel. (42) 689-72-22

 

 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  dr Wioletta Wilk-Reguła
  e-mail:
  tel: +48 42 689 72 10 wew. 160 

 

jednostki ogólnouczelniane

 

 • Sekretariat

           mgr Katarzyna Benda

           e-mail:

           tel. (42) 689-72-10

 

 • Dział reklamy i marketingu

           tel. (42) 689-72-15

           e-mail: 

 

 • Biblioteka

           mgr Dagmara Klim

           tel. (42) 689-72-10 wew. 139

           e-mail:

 

 • Biuro Nauki i Współpracy Międzynarodowej

           kierownik - mgr Marta Jóźwiak-Piotrowska

           e-mail:   

           tel/fax: +48 42 689 72 16

 

 • Akademickie biuro karier

           Wiktor Euejda

           e-mail: 

           e-mail:

           tel/fax: +48 42 689 72 10 wew. 147

 

 • Archiwum uczelniane

 

administracja centralna

 

 • Kierownik biura rektora

           Krystyna Giedrowicz

           e-mail:

           tel. 

 

 • Kwestura

           kwestor - mgr Renata Biskupska

           e-mail: 

           tel. (42) 689-72-14

 

 • Kasa

           mgr Katarzyna Szczepanik

           e-mail:

           tel. (42) 689-72-10 wew. 144

 

 • Windykacja

           mgr Katarzyna Benda

           e-mail:

           tel. (42) 689-72-10 wew. 147

 

 • Dziekanat filologii

           tel. (42) 689-72-11

           e-mail:

 

 • Dziekanat wydziału SMiD

           tel. (42) 689-72-12

           e-mail:

 

 • Dziekanat - studia w Płocku

           tel. (42) 689-72-12

           e-mail: