facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Seminarium doktoranckie
Informacja
Zebranie dla seminarzystów dr A. Nowakowskiej – Dryk odbędzie się :
 • Studia stacjonarne - 13 11 2012 r. o godz. 14 w sali nr 12
 • Studia niestacjonarne - 09 11 2012 r. o godz. 16 w sali nr 12

 

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI

Opierając się na decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 17 XII 2007 r. WSSM w Łodzi oferuje bardzo atrakcyjne Seminarium Doktoranckie dla tych osób, które chciałyby zdobyć dyplom doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o polityce”

 

Informacja dla uczestników seminariów doktoranckich.

Wykłady odbywać się będą w soboty raz w miesiącu.

Najbliższe terminy to: 27.10 , 24.11 oraz 15.12.2012 o godzinie 9:00.

 

Zasady funkcjonowania:

I. Warunki przyjęcia:

 • Odbycie przez kandydata rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Złożenie dokumentów (kwestionariusz osobowy: pobierz , odpis dyplomu magisterskiego, esej: 2-4 strony przedstawiający obszar zainteresowań tematyką politologiczną, 2 fotografie w tym jedna w wersji elektronicznej w rozmiarze nie mniejszym niż 295x236 pikseli, w rozdzielczości 300dpi).
 • Wybór seminarium (promotora) i podpisanie umowy z WSSM.


II. Forma zajęć:
Zjazdy w trybie zaocznym. Spotkania odbywają się z promotorem oraz konsultacje z zakresu przedmiotów dodatkowych i języków obcych.

III. Warunki finansowe.
Opłaty obejmują wpisowe, opłatę roczną, opłatę za przewód doktorski oraz opłaty administracyjne

 

IV. Tematyka prac doktorskich

 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Służba dyplomatyczno-konsularna
 • Teoria polityki
 • Systemy polityczne i partyjne
 • Najnowsza historia Polski i powszechna
 • Europeistyka
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Geopolityka
 • Polityka ekonomiczna
 • Niemcoznawstwo
 • Studia o Rosji
 • Amerykanistyka
 • Polityka i kultura
 • Komunikacja społeczna (media)


Informacje szczegółowe pod nr tel.: (0-42) 689 72 12

Dziekanat SMiD

adres e-mail do kontaktu: