facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Rosjoznawstwo

Jest to bardzo przyszłościowa specjalność dyplomowa. Obejmuje ona szeroko rozumianą tematykę rosyjską w zakresie polityki, gospodarki i kultury. Biorąc pod uwagę szybki rozwój ekonomiczny Rosji i wzrastającą współpracę polsko-rosyjską, nie ulega wątpliwości, że absolwent WSSM ze specjalnością "rosjoznawstwo" bez trudu znajdzie miejsce pracy w Polsce i Rosji.

 

Tematyka specjalizacyjna obejmuje:

  • naukę języka rosyjskiego
  • historię Rosji
  • geografię i kulturę Rosji

 

Warunkiem utworzenia specjalności jest utworzenie się grupy minimum 12 osób.

Opiekunem specjalności jest prof. dr hab. Marian Wilk, autor 20 książek o Rosji.