facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Leonardo

W ramach programu Leonardo da Vinci WSSM złożyła projekt o nazwie OTTO - zagraniczne praktyki zawodowe w kontekście integracji europejskiej. Projekt ten został zaakceptowany i Uczelnia otrzymała 6 grantów. Cztery osoby odbyły staż w Belgii, dwie we Włoszech.
 
Obecnie w Biurze Nauki i Współpracy z Zagranicą WSSM trwają końcowe prace nad nowym projektem programu Leonardo da Vinci – ‘Odysseus – modern vocational training in international tourism (placement of students in initial professional formation)’.
 
Beneficjentami projektu „Odysseus” z założenia są absolwenci wydziału filologicznego WSSM. Są to osoby, które uczęszczały na dodatkowy blok przedmiotów w specjalności „turystyka międzynarodowa” i planują związać się zawodowo z szeroko pojętym przemysłem turystycznym. Możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą w firmie, której profil związany jest z obsługą ruchu turystycznego, stanowiłaby dla beneficjentów ogromnie ważne doświadczenie zawodowe. Międzynarodowe praktyki dają bowiem możliwość zweryfikowania znajomości języka obcego beneficjentów oraz ich umiejętności odnajdywania się w różnych od krajowego środowiskach.
 
Celem praktyk jest umożliwienie absolwentom Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych zdobycia umiejętności mogących w przyszłości zaowocować podjęciem pracy w firmach turystycznych, bądź rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w tej branży. Należy oczekiwać, że beneficjenci, których wykształcenie stanowi podstawę teoretyczną zdobędą cenne doświadczenie praktyczne.

Partnerami WSSM w tym projekcie są: 
1. Ostello Per la Gioventu "GENOVA" - Włochy 
2. Ostello Pel la Gioventu "VUILLERMIN" - Włochy,
3. HELHO Haute Ecole Libre du Hainaut Occidental – Belgia, 
4. Bahçeşehir Üniversitesi – Turcja,
5. Istanbul Aydin Üniversitesi – Turcja.

Dwoje spośród partnerów – to hostele młodzieżowe położone w turystycznych rejonach Włoch. Trzy pozostałe pozycje na liście partnerów to uniwersytety zagraniczne (w tym dwie uczelnie tureckie). We wszystkich pięciu przypadkach partnerzy wyrazili chęć zorganizowania praktyk zawodowych dla absolwentów WSSM.
 
Bardzo ważnym elementem projektu jest właściwe przygotowanie językowe i kulturowe beneficjentów. Jest to istotne szczególnie w przypadku osób wyjeżdżających do Turcji i Belgii. Absolwenci zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie odbędą intensywny kurs języka – odpowiednio – tureckiego lub francuskiego z elementami kultury danego kraju, który zorganizowany zostanie w WSSM. W przypadku osób wyjeżdżających do Włoch nie będzie to konieczne, ponieważ pojadą tam absolwenci filologii włoskiej.