facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Prasa
Łódź może połączyć Unię z Rosją

PIERWSZY TAKI KONGRES

 

I Kongres Studentów Zjednoczonej Europy odbędzie się  W Łodzi w dn. 7-9 lipca.

 

Patronują mu m.in. Jerzy Buzek, przewodniczacy Parlamentu Europejskiego i szef MSZ Radosław Sikorski.

 

Inicjatorem kongresu jest Wyższa Szkoła Studiów Miedzynarodowych w Łodzi. Jej partnerami sa Fundacja „Dyplomacj dla pokoju", belgijska uczelnia współpracująca z WSSM oraz rosyjska akademia Administracji Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. W kongresie udział zapowiedziało około 150 studentów z Unii Europejskiej i Rosji. W programie zaplanowano referaty naukowców, po których odbęda się panele dyskusyjne. Będą one dotyczyć między innymi wielokulturowości i jej konsekwencji, polityki zagranicznej Unii Europjeskiej, w tym polityki sąsiedztwa, stosunków transatlantyckich, wpływu kryzysu gospodarczego na perspektywy pracy dla abslwentów uczelni, a także stosunków między Unią Europejską a Rosją. Efektem kongresu ma być sporządzenie raportu z jego obrad a ponadto powołanie nowej organizacji studenckiej z siedzibą w Łodzi. Decyzja w tej ostatniej sprawie będzie należała do uczestników kongresu.

sow

Uczelnia atrakcyjna i ambitna
Co może wyróżniać wyższą uczelnię w skali ogólnopolskiej? Są to dwa podstawowe czynniki: atrakcyjna oferta programowa (kierunki i specjalności) oraz osiągnięcia naukowe.
WSSM dla dyplomatów i urzędników
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych przygotowuje swoich studentów do pracy w administracji w Polsce i organizacjach międzynarodowych.
Okno na świat
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi powstała dziesięć lat temu, w lipcu 1997r. Jej założycielem był dzisiejszy rektor, prof. dr hab. Marian Wilk.
Misja Pekin
Studentów Chin jest w Polsce zaledwie dziewięćdziesięciu. A szkoda. Profesorowie bardzo sobie Chińczyków chwalą.
« 1 2 3 »