facebook twitter polski русский türk map contact home

Lodz International Studies Academy
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3
dlaStudenta
Our publications

LISA has outstanding research achievements. The published books and articles analyze in detail contemporary issues of international relations.

 • red.M.Wilk,
           Nowa Europa 1989-2000. Fakty i prognozy.
          - Łódź 1998
 • Wybór i opracowanie Hassan A.Jamsheer,
            Konflikt bliskowschodni. Zbiór dokumentów.
          - Łódź 1998
 • A.Kozłowski,
           Słownik antonimów niemieckich.
          - Łódź 1998
 • M.Wilk,
           Włodzimierz Ulianow-Lenin
          - Łódź 1999
 • A.Skowronek,
           Kościoły chrześcijańskie na niemieckojęzycznym obszarze
           Europy Zachodniej.

         - Łódź 1999
 • Wybór dokumentów, opracowanie Z.J.Michalski, M.Wilk,
           Najnowsza historia Polski na tle międzynarodowym.
          - Łódź 1999
 • K.Fiedor,
           Austria. Zarys dziejów politycznych.
           - Łódź 2000
 • L.Meissner, M.Wilk,
           Polityka ZSSR i państw zachodnich wobec Austrii
           w latach 1938-1955.

          - Łódź 2000
 • Z.Grzelak, K.Zimnicka,
           Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu startu
           Unii gospodarczej i walutowej.
          - Łódź 2000
 • K.Stryjski,
           Teoria stosunków miedzynarodowych.
          - Łódź 2000
 • K.B.Janowski,
           Polska polityka zagraniczna w 1989 r. 10 lat później.
         - Łódź 2000
 • M.Wilk,
           Michaił Gorbaczow, Triumf i upadek reformatora.
          - Łódź 2000
 • M.Wilk,
           Stalin a problemy zjednoczenia Niemiec.
          - Łódź 2000
 • M.Wilk,
           Władimir Żylinowski w ocenie prasy niemieckiej.
           Z problematyki stosunków niemiecko-rosyjskich.

           - Łódź 2000
 • R.Bania,
           USA wobec konfliktu izraelsko-arabskiego, w latach 1953-1956.
          - Łódź 2000
 • R.Bania,
           Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych.
           Problemy warsztatowe.

          - Łódź 2001
 • M.Michalik-Bartkowiak,
           Marketing na rynku ubezpieczeń majątkowych.
           - Łódź 2002
 • M.Michalik-Bartkowiak,
           Koncepcja leasingu w regulacjach polskich i międzynarodowych
           standardach rachunkowych.

           - Łódź 2002
 • opr. K.Indecki,
           Ochrona praw człowieka. Źródła do nauki prawa
           międzynarodowego publicznego.

           - Łódź 2002
 • red. M.Wilk,
           Dyplomacja.
          - Łódź 2002
 • K.Stryjski,
           Zarys teorii stosunków międzynarodowych.
           - Łódź 2003
 • M.Wilk,
           Petersburg. Zarys dziejów.
           - Łódź 2003
 • B.Lewandowska-Tomaszczyk,
           Gramatyka angielska.
          - Łódź 2004
 • Roman Czyżycki
           Sylwetka Współczesnego Dyplomaty.
           - Łódź 2004
 • Krzysztof Miszczak
           Europejska Polityka Bezpieczeństwa.
           - Łódź 2004
 • Ewa Kapuścińska
           Konrad Adenauer a pojednanie niemiecko-izraelskie.
           - Łódź 2004
 • Adam Bednarek
           Richard M. Nixon's Presidential Speeches.
           - Łódź 2004
 • Karol J. Stryjski
           Prognozowanie i symulacje międzynarodowe.
           - Łódź 2004

Publications in preparation


 • red. M.Wilk,
           Bonn - Berlin - Moskwa. Stosunki niemiecko-rosyjskie 1949-2000.
           Zbiór dokumentów.

 • E.Klima,
           Euroregiony.
 • M.Rosińska,
           Polskie rolnictwo wobec problemów wejścia Polski do
           Unii Europejskiej.

 • Praca zbiorowa,
           USA we współczesnym świecie.
 • Z.J.Michalski,
           Polska w Europie.
 • K.Stryjski,
           Przeobrażenia polityczno-ustrojowe w Europie Środkowej
           po 1989 roku.

 • K.Stryjski,
           Prognozowanie polityczne.
 • red. A.Romaniuk, M.Wiktorowski,
          Raport o Ukrainie współczesnej.