facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Od Rektora

prof. dr hab. Marian Wilk

Założyciel i Rektor WSSM - prof. dr hab. Marian Wilk

Historyk i politolog, specjalista z zakresu tematyki rosyjskiej, autor 20 książek z tego zakresu.


Szanowni Maturzyści

Szanowni Państwo,

Mam wielką przyjemność przedstawić Wyższą Szkołę Studiów Międzynarodowych w Łodzi, której jestem założycielem i rektorem. Jest to jedna z najlepszych uczelni niepaństwowych w Polsce. Decyduje o tym jej profil, kierunki i specjalności oraz osiągnięcia naukowe.
 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi zajmuje wysokie miejsce na mapie akademickiej w Polsce. Należy do niewielkiej grupy 14-tu uczelni niepaństwowych w Polsce, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. WSSM w Łodzi posiada takie uprawnienia do nadawania dyplomu doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o polityce.

 

WSSM w Łodzi oferuje atrakcyjne kierunki studiów licencjackicj i magisterskich.

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM - tylko w WSSM
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • INFORMATYKA*

* w przygotowaniu

 

Filologie obce

 • JAPONISTYKA
 • ANGLISTYKA
 • IBERYSTYKA
 • ITALIANISTYKA
 • GERMANISTYKA

 

Istotą studiów w WSSM jest ich interdyscyplinarność, to znaczy, że studenci wszystkich kierunków mogą uczestniczyć dodatkowo w zajęciach na innych kierunkach studiów bez dodatkowych opłat. Nasza uczelnia jest inicjatorem utworzenia zupełnie nowego w Polsce kierunku studiów o nazwie ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM. Kierunek ten obejmuje tematykę administracji, zarządzania, ekonomii, finansów i języków obcych, daje młodym Polakom szansę znalezienia miejsca pracy w administracji państwowej, samorządowej i biznesie.

 

Filologie wyróżniają się w naszej uczelni bogatym programem i specjalnościami. Program studiów obejmuje, poza przedmiotami filologicznymi, także podstawy ekonomii, stosunków międzynarodowych i informatyki.

WSSM w Łodzi oferuje studentom niezwykle ciekawe specjalności dyplomowe np.

 • tłumaczenia wspomagane komputerowo
 • sinologia (studia o Chinach)
 • bezpieczeństwo państwa
 • dziennikarstwo międzynarodowe
 • niemcoznawstwo

 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, dzięki czemu studenci mogą wyjeżdżać na jeden semestr na studia za granicą (program Erasmus).

Absolwenci naszej uczelni są dobrze przygotowani do pracy w różnych instytucjach polskich i międzynarodowych. Dyplom WSSM ma taką samą moc prawną, jak dyplomy uczelni państwowych.
 

Nauczyciele akademiccy WSSM w Łodzi opublikowali około siedemdziesięciu książek, m.in:

 • "Dyplomacja", red. Marian Wilk, Łódź.
 • "Jan Paweł II. Wielki dyplomata i polityk" autorzy Marian Wilk, Agnieszka Królikowska-Dyszlewska, Bogusław Miernik Łódź 2006.
 • "Media a polityka" red. Anna M. Zarychta, Łukasz Donaj Łódź 2007.
 • "Niemcy XXI wiek. Geopolityka, gospodarka, kultura", red. Lucjan Meissner, Marian Wilk Łódź 2007.
 • "Austria. Zarys dziejów politycznych". autor K. Fiedor, Łódź 2000.
 • "Europa, Unia, Polska" autorzy Ludwik Malinowski, Marian Wilk, Łódź 2007.

 

Kadra nauczycieli akademickich WSSM to wybitni uczeni i dydaktycy. Wymienię tylko kilka nazwisk.

 

Prof. dr hab. Marian Wilk - założyciel i rektor WSSM, jest wybitnym znawcą tematyki rosyjskiej i historii dyplomacji. Opublikował 19 książek.

 

Prof. dr hab. Norbert Honsza - jest jednym z najbardziej znanych polskich germanistów, opublikował ponad 500 prac naukowych, w tym ponad 30 książek.

 

Prof. dr hab. Barbara Lewandowska - Tomaszczyk jest wybitnym filologiem - anglistą. Opublikowała wiele książek i artykułów naukowych.

 

Prof. dr hab. Ludwik Malinowski jest znanym polskim politologiem. Ma w swoim dorobku naukownym około 200 prac, w tym 7 książek.

 

Prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz jest jednym z najwybitniejszych polskich filologów - japonistów.

 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi stwarza swoim studentom bardzo dobre warunki do studiowania. Aule i sale wykładowe są duże i wyposażone w niezbędny sprzęt. Studenci mają do dyspozycji piękną halę sportową oraz oddany do użytku w 2008 roku dom studencki.

 

Zapraszam więc do naszego kampusu w Łodzi przy ulicy Brzozowej 3/9.


Z poważaniem
prof. dr hab. Marian Wilk