facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Obrony

Komunikat w sprawie terminów i trybu
obron prac licencjackich i magisterskich.

    Zgodnie z Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi , studenci III roku studiów licencjackich oraz studenci II roku studiów magisterskich powinni złożyć do dziekanatu maszynopis przyjętej przez promotora pracy do dnia 30 września. W tym samym terminie należy złożyć indeks z zaliczonymi wszystkimi przedmiotami i seminarium.

    Osoby, które nie dopełnią tego są zobowiązane do złożenia podania o przedłużenie studiów o jeden semestr.
 

Zarządzenie nr  4/12 Rektora Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi z dnia 15.05.2012 r. (dotyczy studentów kończących studia w roku akademickim 2011/2012).pobierz (pdf)

 

Strona tytułowa pracy dyplomowej (SMiD) - pobierz_(doc)

Strona tytułowa pracy dyplomowej (Filologie) - pobierz_(doc)

 

Oświadczenie - pobierz (doc)

 

zagadnienia na egzaminy dyplomowe 2011 / 2012 - pobierz (pdf)