facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
prof. dr hab. Norbert Honsza

prof. dr hab. Norbert Honsza


Norbert Honsza, prof. dr hab., germanista, kulturoznawca, niemcoznawca. Kierownik Katedry Języka i Kultury Niemieckiej w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz profesor w PWSZ w Raciborzu. W latach 1970-2003 kierownik Zakładu Współczesnej Literatury i Kultury Niemieckiej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładał gościnnie na uniwersytetach niemieckich (Bochum, Siegen, Hamburg). Występował z referatami na kongresach i sympozjach naukowych w Europie (Austria, Szwajcaria, Szwecja, Francja, Czechy), Azji i Ameryce Północnej. Obszary badawcze: literatura i kultura niemiecka wszystkich epok ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, stosunki polsko-niemieckie, krytyka literacka. Od 2003 roku członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Promotor 52 prac doktorskich, członek kilku polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Dorobek naukowy obejmuje kilkaset artykułów oraz wiele pozycji książkowych, m.in. Güntera Grassa portret własny (2000), Podróże literackie, pomosty kulturowe: Niemcy – Austria – Szwajcaria (2004), Deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts: Porträts und Texte (2005), Marcel Reich-Ranicki: „Moją ojczyzną jest literatura” (2007, współautor), Günter Grass, szaman literatury niemieckiej: biografia (2008), W blasku epok: literatura niemiecka od średniowiecza do współczesności (2010).  

 

<< wstecz