facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
dr hab. Łukasz Bogucki

dr hab. Łukasz Bogucki

dr hab. Łukasz Bogucki

ur. 1969, profesor nadzwyczajny WSSM, anglista, specjalista od przekładu, odpowiedzialny w WSSM za funkcjonowanie filologii angielskiej.

 

Dr hab. Łukasz Bogucki jest profesorem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1997 obronił pracę doktorską na temat problemów rejestru językowego w przekładzie, a w roku 2005 pracę habilitacyjną z zakresu przekładu filmowego. Od wielu lat prowadzi zajęcia z teorii i praktyki tłumaczenia, sam również tłumaczy pisemnie i ustnie.

 

Dr hab. Łukasz Bogucki jest jedynym w Polsce redaktorem międzynarodowego internetowego periodyku specjalistycznego Jostrans poświęconego problemom przekładu tekstów specjalistycznych. Recenzował i promował wiele prac licencjackich i magisterskich z zakresu przekładoznawstwa i językoznawstwa. Niniejsza praca jest jego drugą publikacją książkową, ponadto opublikował wiele artykułów w Polsce i zagranicą.

 

<< wstecz