facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Kadra

 

 

 

 

 

 

 

Prof dr hab. Marian WILK - Rektor WSSM

 

Kadra dydaktyczno - naukowa WSSM to wielki skarb naszej uczelni. WSSM zatrudnia wybitnych profesorów, adiunktów i asystentów zapewniających realizację unikalnego w Polsce programu studiów międzynarodowych. Profesorowie WSSM są autorami wielu książek i artykułów (patrz: publikacje). Kadrę WSSM stanowią również dyplomaci, biznesmeni i pracownicy struktur administracyjnych.