facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4
dlaStudenta
Informatyka

INFORMATYKA - studia inżynierskie

 

Informatyka to aktualnie jeden z najciekawszych, najbardziej popularnych kierunków studiów. Wynika to z faktu, że rynek pracy w Polsce i za granicą potrzebuje coraz więcej młodych i wykształconych informatyków.

 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi proponuje 7-semestralne studia inżynierskie z bardzo ciekawymi specjalnościami:

 

  • programowanie i inżynieria oprogramowania
  • sieci komputerowe i teleinformatyka
  • e-biznes/e-commerce
  • informatyka w biznesie
  • grafika komputerowa i DTP
  • informatyczne systemy zarządzania
  • sieci komputerowe
  • technologie mobilne
 
Informatyk biegle posługujący się jezykami obcymi!
W procesie kształcenia Informatyki w  WSSM przewidujemy m.in.  zwiększoną liczbę zajęć z języka obcego. Biegła znajomość języka obcego daje przewagę absolwnetom informatyki na polskim i zagranicznym rynku pracy. 
 
zapisz się!

 

Kierunek informatyka został przyznany Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych Uchwałą Nr 456/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 lipca 2013r.