facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4
dlaStudenta
Godziny otwarcia

WSSM w Łodzi prowadzi rekrutację studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) w trybie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).

 

Warunki przyjęcia:

 

Przyjęcia do WSSM na wszystkie kierunki i specjalności odbywają się bez egzaminów według kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwa od maja do końca września. Przyjmowanie dokumentów i wpisowego: poniedziałek - czwartek w godzinach 9-14 i sobota w godzinach 9-14.

 

Regulamin studiów WSSM: pobierz

 

Dążąc do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego WSSM wprowadza dodatkowy warunek w postaci testu diagnostycznego w przypadku, jeśli student nie ma ukończonego licencjatu z zakresu filologii obcych.

 

Rejestrację wstępną kandydata można dokonać elektronicznie przesyłając wypełniony kwestionariusz osobowy:

 • Na kierunek Filologia (anglistyka, germanistyka, iberystyka, italianistyka, japonistyka): pobierz i prześlij na adres: filologia@www.wssm.edu.pl
 • Na pozostałe kierunki (europeistyka, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja): pobierz i prześlij na adres: 
 • Na studia podyplomowe: pobierz i prześlij na adres

 

oraz wpłacając opłatę rejestracyjną (wpisowe) w wysokości 290zł na konto bankowe WSSM:

 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
31 1540 1245 2076 4803 7333 0001

 

Czesne należy wpłacać po otrzymaniu indeksu i legitymacji.
 

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się osobiście do dziekanatu celem podpisania umowy.

 

Warunki przyjęcia na studia:

 • Złożenie wymaganych dokumentów
 • Wpłata wpisowego
 • Podpisanie umowy

 

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania powyżej)
 • Świadectwo dojrzałości
 • Trzy fotografie legitymacyjne w wielkości 35x45 mm + 1 w formacie cyfrowym (plik w formacie JPG,  nagrany na płytę CD-R w rozmiarze nie mniejszym niż 295x236 pikseli, w rozdzielczości 300dpi)
 • Ksero dowodu osobistego
 • Dyplom licencjacki (Magisterskie Studia Uzupełniające)

UWAGA!!!

Czesne płatne do 10 każdego miesiąca (decyduje data wpływu na konto Uczelni)
 

Wysokość czesnego w roku akademickim 2012/2013 dla osób rozpoczynających studia

Wpisowe  

 290 zł

 Studia I stopnia - licencjackie

Europeistyka I stopnia

 

I Rok

II Rok

III Rok

stacjonarne

415 x 12 m-cy. (4 980)

415 x 12 m-cy. (4 980)

553 x 9 m-cy. (4 980)

niestacjonarne

375 x 12 m-cy.(4 500)

375 x 12 m-cy.(4 500)

500 x 9 m-cy. (4 500)

Stosunki międzynarodowe I stopnia

 

I Rok

II Rok

III Rok

stacjonarne

415 x 12 m-cy. (4 980)

415 x 12 m-cy. (4 980)

553 x 9 m-cy. (4 980)

niestacjonarne

375 x 12 m-cy.(4 500)

375 x 12 m-cy.(4 500)

500 x 9 m-cy. (4 500)

Turystyka i rekreacja I stopnia

 

I Rok

II Rok

III Rok

stacjonarne

415 x 12 m-cy. (4 980)

415 x 12 m-cy. (4 980)

553 x 9 m-cy. (4 980)

niestacjonarne

375 x 12 m-cy.(4 500)

375 x 12 m-cy.(4 500)

500 x 9 m-cy. (4 500)

 Filologie obce:  angielska, hiszpańska, japońska, niemiecka, włoska,  
I stopnia

 

I Rok

II Rok

III Rok

stacjonarne

425 x 12 m-cy. (5 100)

425 x 12 m-cy. (5 100)

567 x 9 m-cy. (5 100)

niestacjonarne

385 x 12 m-cy. (4 620)

385 x 12 m-cy. ( 4 620)

514 x 9 m-cy. (4 620)

Studia II stopnia - Magisterskie Studia Uzupełniające

Stosunki międzynarodowe - II stopnia

 

I Rok

II Rok

stacjonarne

415 x 12 m-cy. (4 980)

553 x 9 m-cy. (4 980)

niestacjonarne

375 x 12 m-cy. (4 500)

500 x 9 m-cy. (4 500)

Filologie obce:  angielska, hiszpańska, japońska, niemiecka, włoska,

II stopnia

 

I Rok

II Rok

stacjonarne

425 x 12 m-cy. (5 100)

567 x 9 m-cy. (5 100)

niestacjonarne

385 x 12 m-cy. (4 620)

514 x 9 m-cy. (4 620)

STUDIA PODYPLOMOWE

Wpisowe na studia podyplomowe

190 zł

Podyplomowe Studium Translatoryki

Opłata roczna

Opłata semestralna

5 200 zł

2 600 zł

 

Więcej informacji o opłatach: tutaj