facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
italianistyka

FILOLOGIA WŁOSKA - Italianistyka

 

Super atrakcyjne studia filologiczne w Łodzi

 z dodatkowymi modułami tematycznymi (do wyboru)

 

studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia)

 

Kierownikiem Katedry Języka i Kultury Włoskiej jest prof. dr hab. Stanisław Widłak

 

 

 

Studia licencjackie - 3 lata (6 semestrów)

w trybie studiów dziennych (stacjonarnych)

i zaocznych (niestacjonarnych)

 

Program 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Filologia włoska (italianistyka) - studia stacjonarne: zobacz

 

Komentarze studentów italianistyki

 

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku, WSSM proponuje studentom filologii włoskiej atrakcyjne bloki tematyczne (do wyboru):

 • Filologia włoska z językiem angielskim i turystyką międzynarodową
 • Filologia włoska z językiem angielskim i translatoryką
 • Filologia włoska z językiem angielskim i turystyką międzynarodową
 • Filologia włoska z językiem hiszpańskim i turystyką międzynarodową

Warunkiem uruchomienia bloku tematycznego jest utworzenie grupy 15 – osobowej.
WSSM oferuje również studentom filologii blok przedmiotów pedagogicznych, dających uprawnienia do nauczania danego języka. Deklarację w tej sprawie student składa podczas rekrutacji.

Studia  I stopnia na  filologii włoskiej obejmują:
      1.  Bloki programowe
 • Praktyczna nauka języka włoskiego
 • Językoznawstwo
 • Literaturoznawstwo
 • Kulturoznawstwo

      2.  Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Łacina
 • Wychowanie fizyczne (tylko w przypadku studiów stacjonarnych)
 • Filozofia

      3.  Praktyki studenckie

Poniżej podajemy przykładowo ramowy program bloku tematycznego:


Filologia włoska z turystyką międzynarodową

 1. PNJW- korespondencja turystyczna w praktyce
 2. PNJW - język geografii turystycznej
 3. Krajoznawstwo turystyczne 
 4. Podstawy zarządzania turystyką i hotelarstwem
 5. Geografia turystyczna Polski i świata
 6. Organizacja rekreacji w Polsce i na świecie

Filologia włoska  z drugim językiem obcym ( do wyboru: język angielski, niemiecki, hiszpański, japoński)

 1. Praktyczna nauka języka włoskiego
 2. Elementy gramatyki opisowej
 3. Elementy historii literatury
 4. Elementy kultury
 5. Elementy historii danego obszaru językowego


ORGANIZACJA STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE:
CZAS TRWANIA : 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

STUDIA NIESTACJONARNE:
CZAS TRWANIA : 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
W KAŻDYM SEMESTRZE PRZEWIDZIANO 9 ZJAZDÓW
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
PIĄTEK OD 15.00- 19.45
SOBOTA : 8.15-19.45
NIEDZIELA 8.15-15.00 ( NAJPÓŹNIEJ DO 17.00)

Absolwent studiów licencjackich

 • Otrzymuje dyplom licencjata WSSM
 • Może podjąć studia II stopnia w WSSM
 • Może podjąć naukę w Studium Translatoryki WSSM
 • Jest przygotowany do pracy w biurach tłumaczeń,  firmach zagranicznych, redakcjach czasopism, wydawnictwach, przedstawicielstwach polskich firm za granicą, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
 • Uzyskuje uprawnienia do nauczania języka obcego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach
 • Jest przygotowany do zdania egzaminu na pilota wycieczek zagranicznych

 

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA, KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA WŁOSKA
Studentem studiów licencjackich może zostać każdy absolwent szkoły średniej posiadający świadectwo dojrzałości.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i dopełnienie formalności  (podpisanie umowy i opłata wpisowa) do wyczerpania limitu miejsc.


Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz:
 • Na kierunek Filologia: pobierz
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • Trzy fotografie legitymacyjne w wielkości 35x45 mm + 1 w formacie cyfrowym (plik w formacie JPG,  nagrany na płytę CD-R w rozmiarze nie mniejszym niż 295x236 pikseli, w rozdzielczości 300dpi)
 • Ksero dowodu osobistego

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 LATA (4 SEMESTRY)
KIERUNEK: FILOLOGIA
SPECJALNOŚĆ : FILOLOGIA WŁOSKA
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA, KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA WŁOSKA

Studia magisterskie na  filologii włoskiej może podjąć  każdy kandydat posiadający dyplom licencjata filologii włoskiej lub lingwistyki stosowanej. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i dopełnienie formalności  ( podpisanie umowy i opłata wpisowa) do wyczerpania limitu miejsc. Do podjęcia studiów magisterskich na filologii włoskiej uprawnia dyplom licencjata dowolnego kierunku. Wymagana jest znajomość języka na poziomie C1 wg ESOKJ.  WSSM nie przeprowadza wstępnych testów językowych. Kandydat powinien realnie ocenić swój poziom znajomości języka, biorąc pod uwagę fakt, iż zajęcia dydaktyczne oraz przygotowanie pracy magisterskiej odbywają się w języku danej filologii.

 

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz:
 • Na kierunek Filologia: pobierz
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • Trzy fotografie legitymacyjne w wielkości 35x45 mm + 1 w formacie cyfrowym (plik w formacie JPG,  nagrany na płytę CD-R w rozmiarze nie mniejszym niż 295x236 pikseli, w rozdzielczości 300dpi)
 • Ksero dowodu osobistego
 • Dyplom licencjacki

 

Studia  II stopnia na  filologii włoskiej obejmują:

 • Praktyczna nauka języka włoskiego
 • Seminarium magisterskie
 • Wykłady monograficzne
 • Zajęcia specjalizacyjne*
 • Przedmioty opcjonalne*

*do wyboru treści w zakresie: językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa


ORGANIZACJA STUDIÓW


STUDIA STACJONARNE:
CZAS TRWANIA : 2 LATA (4 SEMESTRY)
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

STUDIA NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA : 2 LATA (4 SEMESTRY)
W KAŻDYM SEMESTRZE PRZEWIDZIANO 9 ZJAZDÓW
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
PIĄTEK OD 15.00- 19.45
SOBOTA : 8.15-19.45
NIEDZIELA 8.15-15.00 ( NAJPÓŹNIEJ DO 17.00)

Absolwent studiów magisterskich

 • Otrzymuje dyplom magistra WSSM
 • Może podjąć naukę w Studium Translatoryki WSSM
 • Może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
 • Jest przygotowany do pracy tłumacza biurach tłumaczeń,  firmach zagranicznych, redakcjach   czasopism, wydawnictwach, przedstawicielstwach polskich firm za granicą, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych

 

 

INNE WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie kampusu WSSM przy ul. Brzozowej 3/9.
 • Biblioteka WSSM znajduje się w budynku głównym (Brzozowa 5/9), IV piętro (winda)
 • Studenci mogą korzystać ze stołówek (barów)
 • Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Akademickim WSSM
 • Studenci WSSM mają bogatą ofertę praktyk zawodowych. Sprawy te prowadzi Biuro Karier.