facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
hispanistyka

Super atrakcyjne studia filologiczne w Łodzi

z modułami specjalizacyjnymi

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - Hispanistyka

A. studia licencjackie (I stopnia) - stacjonarne, niestacjonarne

 

STUDIA WIECZOROWE - nowość w Regionie Łódzkim

 

Hispanistyka w WSSM to więcej niż język obcy !

 

Filologia hiszpańska w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi wyróżnia się w skali ogólnopolskiej tym, iż poza nauką języka hiszpańskiego, studenci mają w programie dodatkowe przedmioty, które poszerzają ich wiedzę o problemy biznesu międzynarodowego, turystyki, czy dziennikarstwa. Dzięki temu absolwenci hispanistyki mogą podjąć pracę w różnych instytucjach polskich i międzynarodowych.

 

Proponowany model studiów można zilustrować następującym schematem:

Wybrane przedmioty kierunkowe
Moduły dodatkowe (do wyboru) *

Drugi język obcy

(do wyboru)

 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego (PNJH)
 • gramatyka praktyczna
 • gramatyka opisowa
 • historia literatury
 • wstęp do językoznawstwa
 • glottodydaktyka
 • translatoryka komputerowa
 • turystyka międzynarodowa
 • informatyka
 • ekonomia
 • dziennikarstwo i komunikacja interkulturowa
* warunkiem uruchomienia modułu dodatkowego jest utworzenie grupy 15 studentów.
 • hiszpański
 • włoski
 • japoński
 • niemiecki
 • rosyjski
 • arabski

 

Komentarze studentów hispanistyki: kliknij

 

Kolejny atut naszej hispanistyki to wspaniała i doświadczona kadra profesorska. 

 

Kierownikiem Katedry Języka i Kultury Hiszpańskiej jest wybitny filolog pan prof. dr hab. Marek Baran

 

Poniżej podajemy przykładowo ramowy program dwóch bloków tematycznych:


I. Filologia hiszpańska z tłumaczeniem komputerowym
 • Translation and localization management
 • Teoria przekładu
 • Tłumaczenie pisemne ogólne
 • Tłumaczenie pisemne specjalistyczne
 • Typologia przekładu
 • Warsztaty wspomagane komputerowo

II. Filologia hiszpańska z turystyką międzynarodową i hotelarstwem
 • PNJH - korespondencja turystyczna w praktyce
 • PNJH - język geografii turystycznej
 • Krajoznawstwo turystyczne
 • Podstawy zarządzania turystyką i hotelarstwem
 • Geografia turystyczna Polski i świata

 

Studia licencjackie trwają trzy lata i obejmują około dwa tysiące godzin.

 
studentki iberystyki tańczące salsę

 

B. studia magisterskie (II stopnia) - filologia hiszpańska

Studia dzienne, zaoczne

STUDIA WIECZOROWE - nowość w Regionie Łódzkim

 
Naszą atrakcyjną ofertę kierujemy do osób zainteresowanych kontynuacją nauki na szczeblu akademickim o profilu translatoryczno-kulturowo-biznesowym. Nasz cel to przygotowanie absolwenta do pracy na rynku polskim i międzynarodowym. Osoby zainteresowane studiami mają szansę podjąć seminaria z zakresu:
 
 • Translatoryki komputerowej (Translation and localization management)
 • Komunikacji interkulturowej
 • Pragmatyki językowej
 • Lingwistyki menedżerskiej i prawniczej
 • Komunikacji interkulturowej
 
Wielkim atutem WSSM jest nasza innowacyjna specjalność:
Translatoryka komputerowa z zastosowaniem technik informatycznych
Translation and localization management
 
Proponujemy poznanie nowoczesnych technologii tłumaczeniowych, w tym powszechnie stosowanych narzędzi takich jak Trados, Wordfast, Passolo, czy MemoQ. Program Translation and localization management przygotowuje studentów do kariery na krzyżowaniu biznesu, tłumaczenia i technologii. Nasi absolwenci mogą realizować zadania z różnych branż, od takich jak produkcja oprogramowania, tłumaczenia maszynowego, lokalizacji stron internetowych biznesu do usług biznesowych i innych.
 
Specjaliści Translation and localization management nie tylko specjalizują się w tłumaczeniu stron internetowych i zawartości oprogramowania, ale nadzorują prace inżynierów oprogramowania dbających o dostosowywanie grafiki, obrazów, plików pomocy oraz wielu innych zadań związanych z dostosowaniem kulturowych oczekiwań grupy docelowej.

Proponujemy zatem interdyscyplinarny trzytorowy program: przekład, rozwiązania technologiczne oraz business management. Tłumaczenie rozwija umiejętności językowe oraz interkulturowe; technologia to zapoznanie się z zasadami funkcjonowania pamięci tłumaczeniowej i tłumaczenia maszynowego, zarządzania terminologią, lokalizacją stron internetowych (Google Translate, Google Translator Toolkit, SDL MultiTerm, SDL WorldServer, SDL Trados Workbench); business management to obszary zarządzania biznesem, takie jak zasady zarządzania projektami, marketing oraz ekonomia.
 
W ramach tej specjalności studenci mają bogaty program zajęć obejmujący takie przedmioty jak:

 • Podstawy informatyki (PL)
 • E-marketing (PL)
 • Lokalizacja – aspekty kulturowe i techniczne (PL)
 • Narzędzia pracy tłumacza (EN)
 • Przekład – grupy językowe (angielski, niemiecki, hiszpański, japoński) (EN)
 • Zarządzanie zasobami językowymi (korpusy, bazy terminologii) (PL)
 • Zastosowania komputerowe w przekładzie (EN)
 • Lokalizacja – zastosowania praktyczne (EN/PL)
 • Aspekty kulturowe w przekładzie (EN)
 • Projektowanie graficzne (PL)
 • Zarządzanie projektem (PL)
 • Biznes i ekonomia (PL)
 • Kultura języka polskiego (PL)
 • Lokalizacja stron internetowych (PL)
 • Lokalizacja oprogramowania (PL)
 • Komunikacja interkulturowa (PL)


REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

 • Studia magisterskie na  filologii angielskiej może podjąć  każdy kandydat posiadający dyplom licencjata filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i dopełnienie formalności  (podpisanie umowy i opłata wpisowa) do wyczerpania limitu miejsc.
 • Do podjęcia studiów magisterskich na filologii angielskiej uprawnia dyplom licencjata dowolnego kierunku. Wymagana jest znajomość języka na poziomie C1 wg ESOKJ.  WSSM nie przeprowadza wstępnych testów językowych. Kandydat powinien realnie ocenić swój poziom znajomości języka, biorąc pod uwagę fakt, iż zajęcia dydaktyczne oraz przygotowanie pracy magisterskiej odbywają się w języku danej filologii.

STUDIA MAGISTERSKIE obejmują następujące bloki tematyczne:

 1. Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego (PNJH)
 2. Językoznastwo i językoznastwo stosowane
 3. Literaturoznawstwo i Kulturoznawstwo
 4. Wykłady monograficzne ( specjalizacyjne)
 5. Komunikacjia Interkulturowa
 6. Seminarium Magisterskie

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz:
 • Na kierunek Filologia: pobierz
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • Trzy fotografie legitymacyjne w wielkości 35x45 mm + 1 w formacie cyfrowym (plik w formacie JPG,  nagrany na płytę CD-R w rozmiarze nie mniejszym niż 295x236 pikseli, w rozdzielczości 300dpi)
 • Ksero dowodu osobistego
 • Dyplom licencjacki


ORGANIZACJA STUDIÓW

STUDIA STACJONARNE:
CZAS TRWANIA : 2 LATA (4 SEMESTRY)
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

STUDIA NIESTACJONARNE:
CZAS TRWANIA : 2 LATA (4 SEMESTRY)
W KAŻDYM SEMESTRZE PRZEWIDZIANO 9 ZJAZDÓW
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:
PIĄTEK OD 15.00- 19.45
SOBOTA : 8.15-19.45
NIEDZIELA 8.15-15.00 ( NAJPÓŹNIEJ DO 17.00)

Absolwent studiów magisterskich

 • Otrzymuje dyplom magistra WSSM
 • Może podjąć naukę w Podyplomowym Studium Translatoryki WSSM
 • Może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie)w WSSM
 • Jest przygotowany do pracy tłumacza biurach tłumaczeń,  firmach zagranicznych, redakcjach   czasopism, wydawnictwach, przedstawicielstwach polskich firm za granicą, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych
 

INNE WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie kampusu WSSM przy ul. Brzozowej.
 • Biblioteka WSSM znajduje się w budynku głównym (Brzozowa 5/9), IV piętro (winda)
 • Studenci mogą korzystać ze stołówek (barów)
 • Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Akademickim WSSM
 • Studenci WSSM mają bogatą ofertę praktyk zawodowych. Sprawy te prowadzi Biuro Karier.