facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Erasmus Policy Statement (PL)

 


Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi (WSSM) to prywatna instytucja, która została założona zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12.09.1990 (Ustawa Nr 65, § 385) i dodana jako niepaństwowy obiekt zgodnie z notatką 121 Ministra Edukacji z dniem 4 lipca 1997. Akademia funkcjonuje według oficjalnego statusu i przepisów nauk.

Obecnie WSSM kształci ok. 2000 studentów. Rocznie przyjmowanych jest 500 studentów w systemie dziennym oraz 300 w systemie zaocznym. Główne kierunki WSSM to: Stosunki Międzynarodowe, Turystyka i rekreacja, Europeistyka oraz Filologie (angielska, niemiecka, hiszpańska, włoska oraz japońska).  Celem uczelni jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków społecznych, politycznych i kulturalnych w czasach regionalnej i globalnej integracji na świecie. Nasza uczelnia również jest bardzo ważnym centrum badań w takich dyscyplinach jak polityka, dyplomacja, integracja europejska oraz niemieckich, brytyjskich i amerykańskich nauk.

Uwzględniając zewnętrzną i wewnętrzną analizę opartą na Konwencji Lizbońskiej oraz Deklaracji Bolońskiej WSSM akceptuje swe priorytety do realizacji programu Wyższego Szkolnictwa. W ramach Unii Europejskiej Lifelong Learning Programme/ Erasmus (Erasmus University Charter) zachęca do takich aktywności jak:

  • Wzmocnienie kadry akademickiej oraz studenckiej mobilności
  • Rozwój programu edukacyjnego
  • Organizacja intensywnego programu
  • Udział w programach tematycznych
  • Promocja działalności, pomysłów oraz reguł Karty

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych rozumie rolę międzynarodowej współpracy. Od samego początku rozglądamy się za instytucjami zagranicznymi by móc realizować nasze projekty. Władze WSSM włożyły wiele wysiłku by znaleźć nowych partnerów wśród państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza Unii. Obecnie WSSM współpracuje z wieloma uniwersytetami europejskimi oraz spoza Europy (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Irlandia, Niemcy, Belgia, Turcja, Cypr, Węgry oraz Dania) znajdujących się w zasięgu programu LLP-Erasmus. Jedną z najważniejszych form wymiany jest wzajemna wymiana  doświadczeń  oraz mobilność pomiędzy studentami
i nauczycielami w Longlife Learning Programme - Erasmus.

Biuro Współpracy z Zagranicą zapewnia wysoką jakość naukowej mobilności WSSM, gdzie wszyscy przybywający
i wyjeżdżający studenci oraz wykładowcy zainteresowani Erasmusem otrzymują wszystkie niezbędne informacje na temat możliwości studiowania za granicą, uniwersyteckich partnerów, okresy rekrutacji, aspekty finansowe, kursy oraz kwatery. Opisy programu nauczania, ostateczne terminy, informacje o kwaterach i rekrutacji dla studentów oraz wykładowców zostały zamieszczone na stronie internetowej wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami.

Zarówno przyjeżdżający jak i wyjeżdżający studenci powinni skontaktować się ze swoim koordynatorem oraz zgłosić się do Biura Współpracy z Zagranicą WSSM w celu uzyskania dodatkowych informacji. Każdy zainteresowany powinien wypełnić formularze dotyczące wymiany. Jakiekolwiek zmiany programu powinny zostać potwierdzone pisemnie przez studenta oraz uczelnie.

Zarówno przyjeżdżający jak i wyjeżdżający nauczyciele powinni skontaktować się ze swoim koordynatorem oraz  powinni zgłosić się do Biura Współpracy z Zagranicą WSSM w celu uzyskania dodatkowych informacji. Wykładowca powinien ukończyć indywidualny program nauczania, następnie podpisany przez osobę upoważnioną i uczelnię. 

Przybywającym Erasmusom  proponujemy zakwaterowanie w nowym i współczesnym akademiku. Tak jak nasi międzynarodowi partnerzy korzystamy z systemu ETCS. Oferujemy wiele kursów w językach obcych, zarówno dla tutejszych jak i przyjezdnych studentów. Dodatkowe oraz przygotowawcze kursy dla obcokrajowców są również dostępne.

WSSM jest instytucją, która nie dyskryminuje lecz realizuje zasady równego traktowania niezależnie od płci, rasy, kultury, religii czy wiary. Kursy związane z przedsiębiorczością i rynkiem pracy zostały przedstawione niemal we wszystkich departamentach. Międzynarodowe życie w WSSM umożliwia ludziom z innych krajów spotkanie ich kolegów z innych części Europy oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Podkreślamy, że rozumienie kulturowych
i religijnych rozmaitości w obrębie Europy jest nieuniknione jeśli chcemy łamać stereotypy i być w dobrych stosunkach z innymi obywatelami tego kontynentu. Ponadto, WSSM dostarcza łatwego dostępu do wszystkich  jego obiektów osobom niepełnosprawnym, zarówno studentom jak i personelowi.