facebook twitter polski english русский haritası İletişim home

Lodz Uluslararası İlişkiler Akademisi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3
dlaStudenta
Uluslararası Çalışmalar
Filoloji
Eğitim ve Araştırma Kadromuz

LISA’nın en değerli varlığı, bünyesinde bulundurduğu araştırma ve öğretim yapan değerli akademisyenleridir. Programlarımızın kalitesini yüksek tutmak gayesiyle, hem ülkemizden hem de dış ülkelerden temin ettiğimiz akademisyenlerimiz ile sadece bilgi aktarmakla kalmıyor, araştırmalarımız ile yeni bilgiler de üretiyoruz.