facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Dziennikarstwo mody światowej

Kierunek - Stosunki międzynarodowe

 

specjalność

 

Dziennikarstwo mody światowej

 

 

 

Jest to bardzo ciekawa specjalność dyplomowa dla osób interesujących się mediami, obejmująca szeroki obszar komunikacji społecznej i mass mediów. Wykłady specjalizacyjne poszerzają wierzę studentów o problemy warsztatu dziennikarskiego. W XXI wieku coraz większą rolę odgrywa dziennikarstwo międzynarodowe.

 

Z tego właśnie zakresu studenci przygotowują swoje prace magisterskie. Dyplom ze specjalnością "Dziennikarstwo mody światowej" daje możliwości podjęcia pracy w takich instytucjach jak: prasa, radio, telewizja, public relations. W dobie integracji europejskiej istnieją duże szanse znalezienia pracy w Unii Europejskiej.
 

 

Specjalność Dziennikarstwo mody światowej kończy się napisaniem pracy licencjackiej bądź magisterskiej z tej dziedziny. Seminarium prowadzą dr Anna Seweryn i dr Anna Nowakowska-Dryk.