facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Dyplomacja i służba zagraniczna

Dyplomacja i służba zagraniczna

Nowa superatrakcyjna specjalność na kierunku Stosunki międzynarodowe.

 
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi działając na podstawie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z 17.12. 2007 r. o przyznaniu jej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dziedzinie „nauk o polityce”, biorąc pod uwagę:

  1. pilną potrzebę kształcenia kadr dla polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej i szeroko rozumianych organizacji (struktur) międzynarodowych
  2. konieczność posiadania przez Polskę wykształconej kadry dla obsługi struktur Unii Europejskiej, w związku z postępującą integracją europejską i perspektywą powołania nowych urzędów (np. urzędu prezydenta i ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej)

ogłasza jako jedyna uczelnia w Polsce rekrutację w roku akademickim 2008/2009 na niezwykle atrakcyjną specjalność na kierunku Stosunki międzynarodowe:

„DYPLOMACJA I SŁUŻBA ZAGRANICZNA”

(studia stacjonarne i niestacjonarne, 2-stopniowe)

Program studiów I-stopnia (licencjat) obejmuje m.in. następujące przedmioty:
  1. Sylwetka współczesnego dyplomaty
  2. Protokół dyplomatyczny
  3. Korespondencja dyplomatyczna
  4. Służba konsularna
  5. Dyplomacja dwustronna i wielostronna

Bardzo ważnym elementem programu będzie nauka języków obcych: angielskiego, drugiego języka europejskiego (do wyboru) oraz jednego języka pozaeuropejskiego (do wyboru spośród chińskiego, arabskiego, japońskiego, hinduskiego).

Kolejnym novum dydaktycznym na specjalności "dyplomacja i służba zagraniczna" jest to, iż część programu będzie realizowana w języku angielskim.

Studenci będą mogli odbywać praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, polskich ambasadach i konsulatach oraz w wielu instytucjach międzynarodowych.

komentarze studentów stosunków międzynarodowych

Absolwenci studiów I-stopnia (licencjat) będą mogli kontynuować naukę w naszej uczelni na kierunku "Stosunki międzynarodowe" (2-letnie magisterskie studia uzupełniające).

Absolwenci studiów dyplomatycznych z WSSM w Łodzi znajdą pracę w polskiej służbie dyplomatyczno-konsularnej (po dodatkowym przeszkoleniu) oraz innych instytucjach polskich i międzynarodowych (ONZ, NATO, UE)

Wykładowcami na specjalności "dyplomacja i służba zagraniczna" będą profesorowie, doktorzy oraz praktycy, mający doświadczenie w służbie dyplomatyczno-konsularnej.

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, spodziewając się dużej ilości zgłoszeń na specjalność, "dyplomacja i służba zagraniczna” prosi kandydatów na ten kierunek o możliwie wcześniejsze nadsyłanie niezbędnych dokumentów.