facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Biuro Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Powołanie Biura Nauki i Współpracy Międzynarodowej daje wyraz PAŃSTWA OCZEKIWANIOM WOBEC Uczelni, by ułatwić kontynuację edukacji w Uczelniach zachodnich. W chwili obecnej proponujemy pośrednictwo w uzyskaniu staży w 26 instytucjach europejskich. Wspólnym mianownikiem jednak zawsze pozostaje stopień PAŃSTWA przygotowania do podjęcia kształcenia bądź stażu w instytucjach i placówkach edukacyjnych UE. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Biura Nauki i Współpracy Międzynarodowej, którego pracownicy przedstawią pełną ofertę staży i stypendiów oraz indywidualnie formułowanych oczekiwań wobec kandydatów. Siedziba Biura ul. Brzozowa 5/7, I piętro, budynek Rektoratu.
 
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1330 


Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi

dr Wioletta Wilk-Reguła
e-mail:

 

Koordynator uczelniany programu LLP Erasmus

Kierownik Biura Nauki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
dr Wioletta Wilk-Reguła
e-mail:

e-mail: