facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Amerykanistyka

Kierunek - Stosunki międzynarodowe (I i II stopnia)

 

specjalizacja

 

AMERYKANISTYKA

- tylko w naszej uczelni !

 

 

 

Jest to bardzo ciekawa specjalizacja na kierunku  "Stosunki międzynarodowe". Oznacza to, że studenci trzeciego roku studiów I stopnia (licencjat) i studenci studiów magisterskich (II stopień) mogą przygotowywać swoją pracę dyplomową (licencjacką albo magisterską) z szeroko rozumianej tematyki amerykańskiej, kanadyjskiej oraz problematyki odnoszącej się do Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna, Peru). Może to być tematyka polityczna, gospodarcza oraz kulturowa. Dodatkowo specjalizacja ta wzbogacona jest o problematykę medioznawstwa i dziennikarstwa. Dyplom WSSM ze specjalizacją amerykanistyka lub amerykanistyka z dziennikarstwem daje możliwość podjęcia pracy w różnych instytucjach polskich i międzynarodowych. Seminarium dyplomowe prowadzi dr Marek Sempach, politolog - amerykanista.