facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Studia międzynarodowe
Filologie obce
Aktualności
JAPONISTYKA (Filologia japońska) z koreanistyką
FILOLOGIA JAPOŃSKA - Japonistyka

 

Super atrakcyjne studia filologiczne w Łodzi

 z dodatkowymi modułami tematycznymi (do wyboru)

 

studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia)

Studia dzienne, zaoczne

STUDIA WIECZOROWE - nowość w Regionie Łódzkim

 

 

prof. dr hab. Mikołaj MelanowiczKierownikiem Katedry Języka i Kultury Japońskiej jest prof. dr hab. Mikołaj

Melanowicz - wybitny polski japonista, organizator japonistyki w Polsce.

 

Jest to bardzo atrakcyjna filologia obca, jedyna taka filologia w Łodzi i regionie.

Dodatkowo proponujemy naszym studentom moduły specjalizacyjne (do wyboru)

poszerzające naukę o elementy polityki, dyplomacji, prawa międzynarodowego

oraz turystyki i hotelarstwa, co wyróżnia japonistykę WSSM w skali ogólnopolskiej.

 

Studia nasze kierowane są do osób, które fascynują się Japonią, jej historią, kulturą

i współczesnością polityczno-ekonomiczną, i chcą związać swoje życie zawodowe

z problematyką japońską. Japonistyka w WSSM rozumiana jako studia na kierunku

"filologia" odnosi się przede wszystkim do nauki języka japońskiego, ale program

wykracza znacznie poza te normy. Wynika to z potrzeb rynku polskiego i międzynarodowego (europejskiego), na którym firmy japońskie widoczne są coraz bardziej.Absolwent japonistyki ma coraz większe możliwości znalezienia pracy na rynku polskim i międzynarodowym.

 

Nauka języka japońskiego w WSSM rozpoczyna się od podstaw. Łatwo zauważyć, że program studiów (poniżej) jest bardzo bogaty i obejmuje poza praktyczną nauką  języka japońskiego, gramatykę praktyczną, naukę pisma, kompozycje tekstu, konwersacje oraz przedmioty pokazujące współczesną Japonię w świecie.

 

 Studenci WSSM trenują Kyudo

Studenci WSSM trenują Kyudo

 

Program filologii japońskiej (japonistyki) jest odpowiedzią na zainteresowania młodych Polaków. W XXI wieku program ten musi obejmować, poza nauką języka japońskiego i kultury, także zagadnienia związane z pozycją polityczną i ekonomiczną Japonii.

WSSM w Łodzi proponuje program około 2 tysięcy godzin na studiach I stopnia (studia licencjackie) i około 800 godzin na studiach II stopnia (studia magisterskie).

Program studiów I stopnia (licencjat) obejmuje następujące przedmioty:

 1. Praktyczna nauka języka – 1260 godzin
 2. Przedmioty kształcenia kierunkowego – 480 godzin
 3. Przedmioty kształcenia ogólnego – 212 godzin
 4. Wykłady monograficzne – 60 godzin

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku, WSSM proponuje studentom japonistyki atrakcyjne dodatkowe moduły tematyczne (do wyboru):

 • filologia japońska z turystyką międzynarodową
 • filologia japońska z translatoryką
 • filologia japońska z informatyką
 • filologia japońska z dziennikarstwem

 

Warunkiem uruchomienia  grupy tematycznej  jest utworzenie grupy 15–osobowej. Przyjmujemy kandydatów bez znajomości języka japońskiego. Stosowną deklarację kandydat składa w momencie rekrutacji.

 

Program studiów I stopnia (licencjackich) - filologia japońska 2012/13

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

ROK STUDIÓW I

ROK STUDIÓW II

ROK STUDIÓW III

SEMESTR I

SEMESTR II

SEMESTR III

SEMESTR IV

SEMESTR V

SEMESTR VI

L. godz.

L. godz.

L. godz.

L. godz.

L. godz.

L. godz.

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

A1. Praktyczna nauka języka japońskiego

PNJJ - spr. zintegr.

ćwiczenia 90 90 60 60

60

60

PNJJ - gramatyka

ćwiczenia 30 30 30 30

 

 

PNJJ - pismo

ćwiczenia 60 60 60 60

30

30

PNJJ - konwersacje

ćwiczenia 30 30 30 30

30

30

PNJJ - gram. klas. ćwiczenia         30  
Język obcy ćwiczenia   30 30 30 30  

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

B2. Przedmioty kształcenia w zakresie wiedzy o japońskim obszarze językowo-kulturowym

Historia Japonii

wykład 30 30    

 

 

Literatura japońska ze wstępem do literaturoznawstwa

wykład 30 30    

 

 

Japonia w świecie współczesnym

wykład     30  

 

 

Geografia Japonii wykład       30    
C. JĘZYKOZNAWSTWO Z TRANSLATORYKĄ
Literatura tekstów współczesnych ćwiczenia     30      
Lektura tekstów klasycznych ćwiczenia           30
Tłumaczenie ustne ogólne ćwiczenia         30  
Tłumaczenie ustne specjalistyczne ćwiczenia     30      
Tłumaczenie pisemne ogólne ćwiczenia            
Tłumaczenie pisemne specjalistyczne ćwiczenia       30    

D. PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Technologie informatyczne

ćwiczenia 30      

 

 

Historia filozofii
wykład 30          
Antropologia kulturowa wykład     30      
Podstawy prawa* wykład       30    
Podstawy ekonomii** wykład         30  
Integracja europejska** wykład         30  
Glottodydaktyka** wykład         30  
Psychologia** wykład         30  
WF   30 30        
Proseminarium/seminarium         30 30 30

RAZEM

  360 330 330 330

270

180 

* Podstawy prawa z elementami ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

Spośród przedmiotów oznaczonych ** - drugi do wyboru

 

Program studiów I stopnia (licencjackich) - filologia japońska 2012/13 w pliku pdf: kliknij

 

Program ten przygotowany został przez pracowników naukowych Katedry Języka i Kultury Japońskiej WSSM na czele z panem prof. dr hab. Mikołajem Melanowiczem.

 

Prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz - kierownik Katedry Języka i Kultury Japońskiej WSSM jest wybitnym znawcą literatury japońskiej. Jego obszerna 3-tomowa monografia pt.: "Literatura japońska" stanowi kanon polskiego dorobku z zakresu japonistyki. Opublikował liczne przekłady współczesnych pisarzy japońskich m.in. takich, jak: Rynosuke Akutagawa, Kb Abe, Jun'ichir Tanizaki, Kenzabur e, Shsaku End i wielu innych. W 1997 r. otrzymał Order Świętego Skarbu – najwyższe japońskie odznaczenie przyznawane cudzoziemcom. 

 

japonistyka - kaligrafia

Studenci japonistyki WSSM - zajęcia z kaligrafii

 

Opinie studentów japonistyki: kliknij

 

ORGANIZACJA STUDIÓW
STUDIA STACJONARNE:
CZAS TRWANIA : 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

STUDIA NIESTACJONARNE:
CZAS TRWANIA : 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
W KAŻDYM SEMESTRZE PRZEWIDZIANO 9 ZJAZDÓW

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W:

PIĄTEK OD 15.00- 19.45
SOBOTA : 8.15-19.45
NIEDZIELA 8.15-15.00 ( NAJPÓŹNIEJ DO 17.00)

zapisz sie  

 

 

 

 

JAPONISTYKA - STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia)

Studia dzienne, zaoczne

STUDIA WIECZOROWE - nowość w Regionie Łódzkim

 

 

Nawiązując do informacji o uruchomieniu w WSSM w Łodzi studiów magisterskich (drugiego stopnia) na filologii japońskiej, podajemy zarys programu studiów trwających cztery semestry.

 

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

ROK STUDIÓW I

ROK STUDIÓW II

SEMESTR I

SEMESTR II

SEMESTR III

SEMESTR IV

L. godz.

Forma zal.

L. godz.

Forma zal.

L. godz.

Forma zal.

L. godz.

Forma zal.

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

A1. Praktyczna nauka języka

 


180

 


180

 


150

 

90

 


PNJJ - Treści zintegrowane

Ćw.

90

z/o

90

z/o

60

z/o

 

 

PNJJ - nauka pisma

Ćw.

60

z/o

60

z/o

30

E

 

 

PNJJ - tłumaczenia

Ćw.

30

z/o

30

z/o

30

z/o

 

 

PNJJ - lektura tekstów specjalistycznych z zakresu polityki, mediów i biznesu

 

 

 

 

 

30

z/o

30

z/o

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

B2. Przedmioty kształcenia w zakresie wiedzy o literaturze

 


60

 


30

 


30

 

30

 


Lektura tekstów literackich

Ćw.

30

z/o

30

z/o

 

 

 

 

Metodologia badań językoznawczych i literackich

Ćw.

30

z/o

 

 

 

 

 

 

Polityka zagraniczna i gospodarcza Japonii

Ćw.

 

 

 

 

 30

z/o  

30

z/o 

INNE PRZEDMIOTY:

 


60

 


90

 


60

 

30

 


Zastosowanie komputerów w translatoryce

W.

30

z/o

30

z/o

 

 

 

 

Polityka zagraniczna Japonii w XIX - XXI w. - wykład
Ćw.     30 z/o 30 z/o 30  
Seminarium dyplomowe Ćw.
30 z/o 30 z/o 30 z/o 30 z/o

RAZEM

 

300

 


300

 


240

 

270

 


 

REKRUTACJA NA STUDIA

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i dopełnienie formalności  (podpisanie umowy i opłata wpisowa) do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz na kierunek Filologia: pobierz i prześlij na adres: 
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • Dyplom licencjacki (w przypadku studiów drugiego stopnia)
 • Trzy fotografie legitymacyjne w wielkości 35x45 mm + 1 w formacie cyfrowym (plik w formacie JPG,  nagrany na płytę CD-R w rozmiarze nie mniejszym niż 295x236 pikseli, w rozdzielczości 300dpi)
 • Ksero dowodu osobistego

 

Dni kultur - studentki filologii japońskiej 

  
INNE WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie kampusu WSSM przy ul. Brzozowe
 • Biblioteka WSSM znajduje się w budynku głównym (Brzozowa 5/9), IV piętro (winda)
 • Studenci mogą korzystać ze stołówek (barów)
 • Istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Akademickim WSSM
 • Studenci WSSM mają bogatą ofertę praktyk zawodowych. Sprawy te prowadzi Biuro Karier.

 

 

Studenci WSSM trenują Kyudo
Studenci WSSM trenują Kyudo
 
Oto projekt Centrum Kultury i Sportu Japońskiego - nowego ośrodka dydaktyczno-sportowego realizowanego przez WSSM w Łodzi i Fundację Surei No Mon. Plany przewidują oddanie do użytku kilku sal dydaktycznych i zaplecza dla japońskich sportów walki. Dla studentów japonistyki będzie to nowe miejsce do nauki i rekreacji. Autorem projektu wnętrz jest Anna Olszewska.