facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Studia międzynarodowe
Filologie obce
Aktualności
STUDIA PODYPLOMOWE / KURSY JĘZYKOWE
Wyższa Szkołą Studiów Międzynarodowych w Łodzi proponuje bogatą tematykę studiów podyplomowych adresowanych do urzędów, firm i osób indywidualnych.

I. STUDIA PODYPLOMOWE – BIZNES, ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE

 1. Urzędnik w Unii Europejskiej
 2. Audyt i kontrola wewnętrzna
 3. Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych /państwo, miasto, wieś/
 4. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 5. Coaching
 6. Grafika komputerowa i Multimedia
 7. Kadry i Płace – prawo i praktyka
 8. Rachunkowość budżetowa
 9. Geografia i Ochrona Środowiska
 10. Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 11. Zarządzanie projektami UE
 12. Zarządzanie administracją państwową i samorządową
 13. Zarządzanie w Służbie Zdrowia
 14. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 15. Zarządzanie finansami publicznymi
 16. Logopedia
 17. Logistyka i transport
 18. Podstawy nowoczesnej przedsiębiorczości
 19. Rachunkowość i zarządzanie finansami
 20. Organizacja pomocy społecznej
 21. Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 22. Marketing międzynarodowy
 23. Kształtowanie wizerunku publicznego firmy
 24. Rynek nieruchomości - wycena i zarządzanie
 25. Wiedzo o społeczeństwie (dla nauczycieli)

II. STUDIA PODYPLOMOWE – JĘZYKI OBCE
 
     1.  Angielski dla służby zdrowia
     2.  Legal English Cours – dla firm i administracji
     3.  Business English Course
     4.  Język angielski w medycynie, farmacji i kosmetologii
     5.  Język angielski w finansach i księgowości
     6.  Tłumaczenia pisemne
          - prawnicze i sądowe
          - księgowe
          - medyczne
          - materiałów promocyjnych
          - korespondencji urzędowej
          - dokumentacji projektów UE
     7.  Translatoryka
     8.  Lokalizacja stron internetowych (dla tłumaczy)