facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Wizyta przedstawicieli obwodu Leningradzkiego

W dniu 10.06.2011 WSSM odwiedziła delegacja obwodu Leningradzkiego na czele z wicegubernatorem. Goście spotkali się z Rektorem oraz Studentami. Wicegubernator przedstawił informacje o okręgu Leningradzkim oraz o funkcjonowaniu państwowego uniwersytetu Leningradzkiego