facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Wizyta Radcy ambasady Cesarstwa Japonii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kwietnia 2012r.  Gościem WSSM był Radca Ambasady Japonii Pan Hiroshi Matsumoto, który dwukrotnie wygłosił wykład dla studentów dziennych oraz zaocznych pt.  „Stosunki polsko-japońskie od roku 1919". 

 

Pan Hiroshi Matsumoto szczególną uwagę zwrócił na firmy z japońskim kapitałem w Polsce, na japońskie bezpośrednie inwestycje w Polsce oraz wymianę handlową z Polską. Przedstawił  strukturę towarową polskiego importu i eksportu z Japonią. Pan Radca poświęcił również chwilę, na temat odbudowy Japonii po wielkim trzęsieniu ziemi.  Wykład traktował także o najważniejszych firmach sektora motoryzacyjnego i nowych technologii. 

 

Szczególną uwagę Pan Matsumoto poświęcił  japońskim inwestorom w województwie łódzkim.