facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
1 2 3 4 5 6
dlaStudenta
Studia międzynarodowe
Filologie obce
Rekrutacja

Nabór prowadzony jest od marca do września.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uruchomienia danej sekcji jest utworzenie grupy ok. 15 osób.

 

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • dwie fotografie
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dowód wpłaty wpisowego

 

Wpłaty wpisowego oraz czesnego można dokonywać w kasie uczelni bądź przelewem na konto Uczelni

Bank Millenium S.A. 51 1160 2202 0000 0000 4200 2244


Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9-15 w Biurze Rektora (Budynek A - I piętro).