facebook english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

1 2 3 4 5 6 7
dlaStudenta
Biuro Karier

Głównym zadaniem Biura Karier  działającego przy Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi jest pomoc studentom i absolwentom naszej uczelni w aktywnym wejściu na rynek pracy. Poprzez liczne inicjatywy, jakie staramy się organizować nasi studenci mogą zapoznać się z wymogami, jakie stawia przed młodymi ludźmi rynek pracy. Ponadto chcemy, aby nasze działania ułatwiły kontakt potencjalnych pracodawców z naszymi studentami i absolwentami. Gromadzimy informacje o firmach działających na terenie województwa łódzkiego oraz w całym kraju, dzięki czemu możemy pozyskiwać atrakcyjne oferty wolnych miejsc pracy i przedstawiać je naszym studentom i absolwentom. Oferta Akademickiego Biura Karier WSSM  zawiera bogaty program praktyk studenckich w organizacjach administracji centralnej, samorządowej oraz w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Studenci WSSM mogą zdobyć doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej, pozwalają naszym studentom i absolwentom uzyskać wiedzę dotyczącą aktywnych metod poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zapoznać się ze standardami obowiązującymi podczas procesu rekrutacji, a także uzyskać porady dotyczące przyszłej pracy zawodowej.

strona www: Biuro Karier