facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Rekrutacja

WSSM w Łodzi prowadzi rekrutację na studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) w trybie studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunki

 

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • TURYSTYKA I REKREACJA
 • ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
 • FILOLOGIA ANGIELSKA (Anglistyka)
 • FILOLOGIA JAPOŃSKA (Japonistyka)

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • Przyjęcia do WSSM na wszystkie kierunki i specjalności odbywają się bez egzaminów według kolejności zgłoszeń.
 • Rekrutacja trwa od maja do końca września.
 • Przyjmowanie dokumentów i wpisowego: poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 - 14:00
 • Minimalna ilość kandydatów do uruchomienia kierunku: 70 osób

 

 

REGULAMIN STUDIÓW WSSM: pobierz

 

WSTĘPNA REJESTRACJA:

Wstępną rejestrację kandydata można dokonać na dwa sposoby:

 

 --  1  --      --  2  --

Wypełnij formularz rekrutacyjny ONLINE

(w ostatnim kroku prześlesz go

automatycznie do Nas)

 

Pobierz formularz (w formacie WORD),

wypełnij go i prześlij samodzielnie do Nas

KIERUNEK FILOLOGIA

formularz_online

 

formularz_doc

Prześlij na adres sekretariat@wssm.edu.pl

     
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  /  TURYSTYKA i REKREACJA  /  ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
 formularz_online  

formularz_doc

Prześlij na adres sekretariat@wssm.edu.pl

 

 

oraz wpłacając opłatę rejestracyjną (wpisowe) w wysokości 290zł na konto bankowe WSSM:

 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
31 1540 1245 2076 4803 7333 0001

 

Czesne należy wpłacać po otrzymaniu indeksu i legitymacji.
 

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się osobiście do dziekanatu celem podpisania umowy.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • Złożenie wymaganych dokumentów
 • Wpłata wpisowego
 • Podpisanie umowy

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Kwestionariusz osobowy (powyżej)
 • Świadectwo dojrzałości
 • Trzy fotografie legitymacyjne w wielkości 35x45 mm + 1 w formacie cyfrowym (plik w formacie JPG,  nagrany na płytę CD-R w rozmiarze nie mniejszym niż 295x236 pikseli, w rozdzielczości 300dpi)
 • Ksero dowodu osobistego
 • Dyplom licencjacki (Magisterskie Studia Uzupełniające)

 

UWAGA!!!

Czesne płatne do 10 każdego miesiąca (decyduje data wpływu na konto Uczelni)

 

 Wysokość czesnego w roku akademickim 2017 / 2018 dla osób rozpoczynających studia
 Wpisowe 290 zł

 

STUDIA I STOPNIA - Licencjackie

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - I stopnia
   I rok II rok III rok 
 niestacjonarne 375 x 12 m-cy (4 500) 375 x 12 m-cy (4 500) 500 x 9 m-cy (4 500)

 

TURYSTYKA i REKREACJA - I stopnia
   I rok II rok III rok 
 niestacjonarne 375 x 12 m-cy (4 500) 375 x 12 m-cy (4 500) 500 x 9 m-cy (4 500)

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - I stopnia
   I rok II rok III rok 
 niestacjonarne 400 x 12 m-cy (4 800) 400 x 12 m-cy (4 800) 534 x 9 m-cy (4 806)

 

FILOLOGIA JAPOŃSKA - I stopnia
   I rok II rok III rok 
 niestacjonarne 420 x 12 m-cy (5 040) 420 x 12 m-cy (5 040) 560 x 9 m-cy (5 040)

 

 

STUDIA II STOPNIA - Magisterskie studia uzupełniające

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - II stopnia
   I rok II rok
 niestacjonarne 375 x 12 m-cy (4 500) 500 x 9 m-cy (4 500)

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - II stopnia
   I rok II rok
 niestacjonarne 400 x 12 m-cy (4 800) 534 x 9 m-cy (4 806)

 

FILOLOGIA JAPOŃSKA - II stopnia
   I rok II rok
 niestacjonarne 420 x 12 m-cy (5 040) 560 x 9 m-cy (5 040)