facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Aktualności
Zakończenie konferencji ICA

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, jako współorganizator konferencji regionalnej Intenational Communication Association, pragnie podziękować wszystkim uczestnikom naszego kongresu za udział w tak bardzo udanym przedsięwzięciu.

Szczególne podziękowania składamy Pani Profesor Barbarze Lewandowskiej-Tomaszczyk za cały trud włożony przygotowanie tak ważnego wydarzenia.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

MATURZYSTO, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE to jeden z najciekawszych kierunków studiów. Interdyscyplinarny program gwarantuje znalezienie atrakcyjnego miejsca pracy.

 

*polityka i dyplomacja  *dziennikarstwo  *handel zagraniczny

*prawo i administracja UE  *sinologia  *finanse międzynarodowe

ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

Administracja rządowa i samorządowa 

Maturzysto!

Rozpocznij studia na wyjątkowo atrakcyjnym kierunku studiów!

Pamiętajcie: Państwo jest największym pracodawcą w Polsce! 

Godziny pracy dziekanatu w przerwie świątecznej
W dniach 22-24 grudnia 2014 oraz 2 i 5 stycznia 2015 dziekanat nieczynny, a w dniach 29-30 grudnia czynny w godzinach 9:00 - 13:00.
Wirtualne Centrum Informacji WSSM

W celu usprawnienia komunikacji z dziekanatami, władzami, akademikiem założyliśmy Wirtualne Centrum Informacji.

« 1 2 3 4 5 »