facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Studia międzynarodowe
Filologie obce
Aktualności
Nowa propozycja WSSM

WSSM w Łodzi uruchamia nową - niezwykle atrakcyjną specjalność dyplomową na kierunku Stosunki międzynarodowe o nazwie

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PAŃSTWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 

Nazwa specjalności będzie wpisana do dyplomu i supelmentu.

 

Inicjatywa naszej uczelni związana jest z obserwacją sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej, z której wynika iż problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa zyskują coraz większą rangę.

 

Każde państwo musi poświęcać sprawą bezpieczeństwa coraz więcej uwagi, z czego wynika konieczność kształcenia kadr dla urzędów wojewódzkich, centrów zarządzania, policji, straży pożarnej i innych służb mundurowych.

 

Mamy już duże doświadczenie w tej dziedzinie - przez 2 lata prowadziliśmy studia podyplomowe współfinansowane przez EFS - "Bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych".

 

Program specjalności realizowany jest od pierwszego semestru i obejmuje następujące tematy:

 1. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 2. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
 3. System zarządzania kryzysowego
 4. Rola organów państwowych w sytuacjach kryzysowych cz I (Wojewoda, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Siły Zbrojne, ratownictwo, administracja publiczna)
 5. Międzynarodowa polityka bezpieczeństwa
 6. Ochrona ludności i obrona cywilna
 7. Zarządzanie informacją i jej bezpieczeństwo
 8. Rola poszczególnych organów w systemie bezpieczeństwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych cz II (Wojewoda, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Siły Zbrojne, ratownictwo, administracja publiczna)
 9. Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 10. Psychologia konfliktu
 11. Służby specjalne, policja i straż
 12. Międzynarodowy terroryzm a zagrożenie Polski
 13. Bezpieczeństwo imprez masowych
 14. Zagraniczne modele zarządzania w sytuacjach kryzysowych
 15. Kryminalistyka

W ramach programu nauczania odbędą się konsultacje w sprawie warunków podjęcia pracy i służby.

 

Dla najlepszych studentów przewidziane są PRAKTYKI w wojewódzkich sztabach wojskowych, policji, straży pożarnej.

 

Perspektywy pracy dla absolwentów:

- Urzędy Wojewódzkie

- Urzędy Powiatowe

- Urzędy Gminne

- Centra Zarządzania Kryzysowego

- Służby mundurowe