facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
Aktualności
REKRUTACJA 2019!

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi we współpracy z Międzynarodową Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Łodzi ogłasza nabór kandydatów na studia I stopnia (licencjackie) w trybie niestacjonarnym (zaocznym) o profilu ogólnym na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA.

 

Oferujemy bardzo ciekawe studia z atrakcyjnymi specjalnościami:

 • Organizacja Biur Podróży
 • Hotelarstwo
 • Trener sportu

- judo z elementaim samoobrony

- boks

- lekkoatletyka

- sambo sportowe

- piłka ręczna

- piłka nożna

 • Trener personalny
 • Trener rekreacji ruchowej dla Seniorów
 • Menedżer turystyki i rekreacji
 • Menedżer turystyki i rekreacji zdrowotnej
 • Informatyka w turystyce i sporcie
 • Dietetyka Sportu i Rekreacji
 • Masaż w sporcie i rekreacji

 

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Administracja państwowa
 • Własna działalność gospodarcza 
 • Biura Podróży
 • Kluby sportowe
 • Hotele
 • Ośrodki rekreacji i odnowy biologicznej w kraju i za granicą

 

OPŁATY:

I. Czesne: 390 zł - płatne 12 miesięcy

II. Wpisowe jednorazowe: 100 zł

 

Warunkiem uruchomienia kierunku jest rekrutacja około 80 osób. 

 

Przyjmowanie dokumentów - od 29 lipca 2019

 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

 • Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie kampusu przy ulicy Brzozowej 5/7
 • Studenci WSSM maja prawo do otrzymywania różnorodnych stypendiów (socjalne, Rektora - za dobre wyniki w anuce, dla osób niepełnosprawnych)
 • Studenci WSSM maja możliwość wyjazdu na jeden semestr do uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus
 • W programie studiów przewidywane są praktyki krajowe i zagraniczne (ośrodki rekreacji i hotele SPA)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • Tzry fotografie legitymacyjne + 1 fotografia w formacie cyfrowym
 • Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz 9 - 15 w Biurze Rektora (Budynek A - I piętro) - począwszy od 29 VII

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Biuro Rektora WSSM

tel: 42 689 72 10 wew. 110

e-mail: sekretariat@wssm.edu.pl