facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
prof. dr hab. Adolf Dobieszewski

Ważniejsze publikacje: 
 1. Ruch ludowy w Wielkopolsce 1945-1949, Warszawa, LSW, 1970
 2. Społeczno – polityczne problemy wsi (1945-1970), LSW, 1970
 3. Państwo, partie, systemy partyjne. Współautorstwo i redakcja naukowa, Warszawa PWN,1974
 4. Organizacja polityczna społeczeństwa w Polsce, Współautorstwo i redakcja naukowa, Warszawa, KiW, 1977
 5. Zarys teorii partii, Warszawa, KiW, 1980
 6. Zasady i mechanizmy funkcjonowania partii, Warszawa, KiW, 1984
 7. Partie polityczne w procesie przemian, Warszawa, PWN, 1991
 8. Kolektywizacja wsi polskiej (1948-1956). Studium historyczno – socjologiczne, Wydawnictwo Fundacji im. Klles-Krauza, Warszawa, 1993
 9. Podstawy teorii państwa. Współautorstwo i redakcja naukowa, Warszawa, 2001
 10. Socjologia ogólna. Współautorstwo i redakcja naukowa, Warszawa 2002, 2005, 2007
 11. Społeczne i polityczne źródła konfliktów społecznych. Współautorstwo i redakcja naukowa, PWN, Ukaże się w 2015 r. (Praca znajduje się  w konsultacjach)
 12. Podstawowe elementy politologii, druk w 2015