facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
dr hab. Olgierd Cetwiński

Ważniejsze publikacje:

  1. Sztuka dialogu. Wstęp do politologii humanistycznej, Siedlce 2009
  2. Przywództwo w myśli filozoficznej [w:] Przywództwo polityczne (red. L. Rubisz; K. Zuba), Toruń 2004
  3. Aksjologia deontologiczna działań politycznych [w:] Etyka i polityka (red. K.M. Marciniak, T. Mołdawa, K.A. Wojtaszczyk); Warszawa 2001
  4. Liberalizm – droga do transfirmacji? [w:] Problemy społeczne w okresie transformacji ustrojowej (red. T. Michalczyk, T. Kamiński, W.W. Skarbek), Piotrków Trybunalski 2004
  5. Pojęcie instytucji politycznej. Instytucjonalizacja i demokracja [w:] Idee – instytucja – demokracja (red. L. Rubisz), Toruń 2006
  6. Redakcja naukowa polskiego przekładu książki: Psychologia polityczna(red. David O. Sears, Leonie Buddy, Robert Jervis), Kraków 2008
  7. Polityczne obszary inspiracji religijnej  w XXIw.[w:] Polityka jako źródło inspiracji religijnej w polskiej myśli politycznej XIX – XXI wieku (red. T. Sikorski, A. Wątor), Szczecin 2007

 

<< wstecz