facebook twitter english русский türk mapa kontakt home

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Lodz International Studies Academy (LISA) - Poland

logo WSSM
dlaStudenta
prof. dr hab. Ludmiła Iliczewa

Ważniejsze publikacje:

  1. Lobbizm a interesy przedsiębiorców, Moskwa 2000
  2. Analiza, prognoza i technologie we współczesnej polityce /współautorstwo/, Moskwa 2001
  3. Władza, polityka, technologia /współautorstwo/, Moskwa 2002
  4. Społeczeństwo obywatelskie w Rosji, Moskwa 2005
  5. Z zagadnień ewolucji wzajemnych stosunków władzy i biznesu /współautorstwo/, Moskwa 2008
  6. Światowy kryzys finansowo-ekonomiczny i kształtowanie nowego modelu stosunków pomiędzy państwem a biznesem w Rosji [w] Roska XXI wiek Geopolityka. Gospodarka. Kultura, Łódź 2013 s. 491-498

 

<< wstecz